Etusivu / Asuminen / Energia-, vesi- ja jätehuolto / Vesi / Toiminta-alueet
Toiminta-alueet
Ruokolahden kunnanhallitus on vesihuoltolain 8 §:n edellyttämällä tavalla hyväksynyt alueellaan toimiville lain soveltamisalaan kuuluville vesihuoltolaitoksille toiminta-alueet.
Vesihuoltolain soveltamisalaan on Ruokolahdella katsottu kuuluvan seuraavat vesihuoltolaitokset ja verkostot:
  • kunnan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet Keskustaajamassa sekä Oritlammen ja Huhtasenkylän taajamissa vesijohto- ja jätevesiviemäriverkostojen osalta,
  • Puntala- Kuokkalammin vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston osalta,
  • Haloniemen vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alue vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston osalta sekä
  • Virmutjoen vesiosuuskunnan toiminta-alue vesijohto- ja jätevesiviemäriverkoston osalta.
Hulevesiviemäriverkostoille ei ole hyväksytty toiminta-alueita Ruokolahdella.

Toiminta-alueen hyväksymisellä on keskeinen merkitys vesihuoltolain soveltamisen kannalta. Vesihuoltolaki määrittää vesihuoltolaitoksen velvoitteet toiminta-alueellaan sekä kiinteistöjen velvollisuudet liittyä laitoksen verkostoon.

Vesihuoltolaitosten toiminnan laajuus

Erillisestä hakemuksesta vesihuoltolaitokseen voidaan liittää toiminta-alueen ulkopuolisia kiinteistöjä kiinteistön haltijan/omistajan omalla kustannuksella.

Kiinteistön liittymisvelvollisuus vesihuoltolaitoksen verkostoihin

Vesihuoltolain 10 §:n mukaan vesihuoltolaitoksen toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä laitoksen vesijohtoon ja viemäriin. Vaikka lain siirtymäsäännöksissä ei liittymisvelvoitteelle olekaan asetettu aikataulua, tulee vesihuoltolaitoksen yhdessä Imatran alueellisen ympäristönsuojeluviranomaisen kanssa ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin tämän liittämisvelvoitteen toteuttamiseksi. Kiinteistö voidaan ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksellä vapauttaa tästä velvollisuudesta ainoastaan lain 11 §:n mukaisten edellytysten toteutuessa.

Takaisin ylös