Etusivu / Asuminen / Liikenne / Kadut
Kadut

Asemakaavakadut ja yleiset alueet 

Asemakaavakatujen, kevyenliikenteenväylien, yleisten alueiden sekä joidenkin kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta vastaa Ruokolahden kunnan tekninen lautakunta. Käytännöistä huolehtii tekninen osasto ja tekninen johtaja. Liikennealueisiin liittyviä työsuorituksia toimeksiantaa ja valvoo maanrakennusmestari Olli Syrjänen.

Talvihoito

Kunnan vastuulla olevien liikennealueiden talvihoito hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta erillisillä sopimuksilla. Kunnalla ei ole henkilöstöä eikä omaa kalustoa palvelun tuottamiseen.
Asemakaava-alueiden kunnan omistamien liikennealueiden talvihoidosta huolehtii Kirkonseudulla ja Salosaaressa urakointi SP Väänänen Ay, sopimusaika 2014 – 2016 (optiot 2017 ja 2018) sekä Huhtasenkylässä ja Oritlammella urakointi Kaakkois – Suomen Kone ja Kuljetus Oy, sopimusaika 2014 – 2016 (optiot 2017 – 2018.
Hoitojaksot ovat 15.10. – 30.4.

Sopimusperusteiseen talvihoitoon kuuluu auraus ja lumimääräpäivystys (5 cm lunta tai sohjoa) sekä liukkauden torjunta sopimuksen mukaisten kohteiden osalta.

Tekninen osasto huolehtii muiden talvihoitotöiden toimeksiannoista kuten lumen siirroista, polanteiden poistoista ja laajamittaisista liukkaudentorjuntaoperaatioista.   

Kesäkunnossapito

Liikennealueilla suoritetaan keväisin hiekotteiden ym. epäpuhtauksien poisto harjakonekalustolla viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Konetyö hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Työkonepalvelut kilpailutetaan joka vuosi. Väylien vierialueet niitetään 2 kertaa kesän aikana em. tarjottuja urakointipalveluita käyttäen. Joidenkin Kirkonkylän pääväylien vierialueita hoidetaan niihin rajoittuvien puistojen tasoisesti.

Kestopäällystetyöt, paikkaukset ja ajoratamaalaukset  

Vuosittaiset päällystyskohteet toteutetaan teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti.
Päällystysurakoitsija valitaan alueellisella kuntien yhteistarjouspyyntömenettelyllä. Kestopäällystepaikkaukset ja ajoratamaalaukset kilpailutetaan ja suoritetaan ostohankintoina vuosittain käytössä olevien määrärahojen puitteissa.

Katuvalaistus

Vuosittaiset katuvalaistuskohteiden uushankinnat toteutetaan teknisen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Valaistuspisteiden huoltokierros suoritetaan kaksi kertaa vuodessa. Yksittäisiä sammuneita valopisteitä ei erikseen korjata kustannussyistä. Tästä syystä sammuneista valopisteistä ei ilmoituksia tarvitse tehdä tienpitäjän edustajalle.
Takaisin ylös