Etusivu / Asuminen / Nuohous ja paloturvallisuus
Nuohous ja paloturvallisuus
Pelastuslain (379/2011) 59 §:n perusteella alueen pelastustoimi päättää nuohous-palvelujen järjestämisestä alueellaan.

Etelä-Karjalan pelastuslautakunnan 28.4.2011 tekemän päätöksen (§ 20) perusteel-la sallitaan Lappeenrannan, Imatran, Ruokolahden ja Savitaipaleen alueilla raken-nuksen omistajan tai haltijan sopia itse nuohouksesta palvelujen tuottajan kanssa. Sopimusperusteinen nuohous (vapaa kilpailu) toteutetaan neljän vuoden määräajal-la 1.1.2012 lähtien. Sopimusperusteisessa nuohouksessa kaikki riittävän kelpoi-suuden omaavat nuohousalan yritykset voivat tarjota nuohousalan palveluja kyseisellä alueella ja nuohoustyön hinta määräytyy vapaasti. Yrityksiä sitovat nuohous-palvelujen osalta niistä annetut säädökset ja ohjeet.

Rakennuksen omistajan, haltijan ja toiminnanharjoittajan on yleisten tilojen ja koko rakennusta palvelevien järjestelyjen osalta sekä huoneiston haltijan hallinnassaan olevien tilojen osalta huolehdittava siitä, että tulisijat ja savuhormit on nuohottu ja kattokulkutien osat ja katon turvavarusteet pidetään sellaisessa kunnossa, että nuohoustyö voidaan suorittaa turvallisesti (PeL 13 §).

Nuohoojat

Haakana.jpg
Pasi Haakana

Imatran nuohouspalvelu OY
Ari Pakarinen 050 3520151

Markku Heinänen
Ahjärventie 329
56440 POHJALANKILA
puh (05) 474 4104
GSM 050 381 5670

Nuohooja
Miikka Vento
puh. 041 446 0056
vento.miikka@gmail.com
www.nokiparta.fi

 

Takaisin ylös