Etusivu / Oppiminen
Oppiminen ja koulutus

Oppiminen-etusivu.jpg

Varhaiskasvatus

Ruokolahdella varhaiskasvatuspalveluja käyttää keskimäärin 170 lasta vuosittain. Varhaiskasvatusta järjestetään Ruokolahden päiväkodissa sekä perhepäivähoidossa. Perhepäivähoitajia työskentelee keskustaajaman ja  Huhtasenkylän alueilla.

Kunnassa toimii varhaiskasvatuksen moniammatillinen työryhmä, (VAMO). Ryhmän tehtävänä on koordinoida ja tukea lasten ja perheiden hyvinvointia sekä tehdä yhteistyötä. VAMO-ryhmään kuuluu mm. varhaiskasvatuksen erityisopettaja, lastenneuvolan lääkäri ja terveydenhoitaja, sosiaalityöntekijä, varhaiskasvatuspäällikkö ja varhaiskasvatuksen henkilökuntaa.  

Koulut

Kunnassa toimii kolme perusopetusta antavaa koulua. Kirkonkylän koulussa opiskellaan luokilla 1 - 9, johon hallinnollisesti kuuluu myös 1 - 3 luokkien opetusta antava Vaittilan yksikkö Salosaaressa. Kyläkouluja on kaksi: Huhtasenkylän ja Virmutjoen koulut, joissa järjestetään opetusta vuosiluokille 1 - 6.

Kansalaisopisto 

Ruokolahden kansalaisopisto tarjoaa kaikille ikäryhmille yleissivistävää opetusta tukien ihmisen henkistä ja fyysistä vireyttä sekä paikkakunnalla viihtymistä. Ruokolahden kansalaisopisto tarjoaa myös taiteen perusopetusta yleisen oppimäärän mukaan kuvataiteessa.

 

Takaisin ylös