Etusivu / Oppiminen / Koulut / Kirkonkylän koulu / Koulun toimintamallit
Koulussamme käytetään seuraavia toimintatapoja

KIVA KOULU-OHJELMA

KiVa Koulu-ohjelma on opetusministeriön rahoituksella Turun yliopistossa kehitetty toimintamalli koulukiusaamisen ehkäisemiseksi.
KiVa-lyhenne muodostuu sanoista Kiusaamisen Vastainen tai Kiusaamista Vastustava. Sana herättää myös mielikuvan mukavasta koulusta, jossa kaikilla on kiva olla.
KiVa Koulu-ohjelman yleiset toimenpiteet kohdistuvat kaikkiin oppilaisiin ja ovat pääasiassa kiusaamista ehkäiseviä. Kohdennetut toimenpiteet otetaan käyttöön kiusaamistapauksen tultua ilmi ja ne kohdistetaan erityisesti kiusaamiseen osallistuneisiin kiusattuihin lapsiin tai nuoriin, tavoitteena saada kiusaaminen loppumaan.
KiVa Koulu-ohjelma on aina koko koulun ohjelma, ja meidän koulumme on siinä mukana.

Lisätietoja ohjelmasta löytyy sivustolta: www.kivakoulu.fi.
KIVA-oppitunnit käydään ohjelman mukaan 1., 4. ja 7. luokilla.

VERSO

Vertaissovittelu on ratkaisukeskeisyyteen pohjautuva menetelmä, joka tuo vaihtoehtoisen ja vapaaehtoisen tavan ratkaista oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Vertaissovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain.
VERSO on menetelmänä yksinkertainen selkeä kaava, jonka mukaisesti osapuolia hieman vanhemmat sovittelijoiksi koulutetut oppilaat auttavat osapuolina olevia oppilaita löytämään itse ratkaisun ristiriitaansa. Vertaissovittelu tukee koulun muita yhteisöllisiä toimintatapoja ja luo väylän oppilaiden osallisuudelle.

KAKE

Kasvatuskeskustelu on oleellinen osa ojentamis- ja rangaistuskäytäntöjämme. Sääntöjä rikkonut oppilas määrätään kasvatukselliseen keskusteluun. Opettaja käy oppilaan kanssa läpi, miten oppilas on rikkonut koulun toimintatapoja ja sääntöjä, miksi sekä miten hänen tulisi toimia, jotta noudattaisi yhteisiä sääntöjä.
Kasvatuskeskusteluun kuuluu myös yhteydenotto kotiin, oppilaan itsensä ottamana puhelimitse tai sitten kirjallisesti. Yhteydenoton tavoitteena on huolehtia siitä, että kodin ja koulun aikuisilla on tieto koulupäivän tapahtumista. Tavoitteena on tukea oppilaan omaa kasvua ja koulunkäyntiä sekä tiivistää kodin ja koulun yhteistyötä ongelmatilanteissa
Takaisin ylös