Etusivu / Oppiminen / Koulut / Kirkonkylän koulu / Vanhempainyhdistys
Vanhempainyhdistys

1. Yleistä

Ruokolahden Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys on Suomen vanhempainliiton jäsen. Vanhempainyhdistyksen tarkoituksena on:

  • edistää oppilaiden huoltajien ja koulun välistä yhteistyötä
  • tukea koteja ja koulua niiden pyrkimyksessä luoda lapsille hyvä oppimis- ja kasvuympäristö sekä edistää lasten tasapainoista ja monipuolista kehitystä
  • tuoda esille vanhempien kannanottoja koulua ja kasvatusta koskevissa kysymyksissä
  • toimia oppilaiden vanhempien yhteistyöelimenä

2. Jäsenet

Johtokunnan päätöksen mukaan KAIKKI Kirkonkylän koulun oppilaiden vanhemmat tai muut huoltajat ovat vanhempainyhdistyksen jäseniä, elleivät toisin ilmoita. Jäsenten mielipiteitä ja toiveita yhdistyksen toiminnasta tiedustellaan eri yhteyksissä.

3. Yhteydenpito

Yhdistys pitää yhteyttä Suomen Vanhempainliitto ry:hyn tiedottamalla omista tapahtumista ja saamalla Vanhempainliitolta tietoja muiden yhdistysten toiminnasta.

4. Tilaisuudet ja tapahtumat

Vanhempainyhdistys osallistuu kodin ja koulun yhteisten tapahtumien suunnitteluun sekä tarvittaessa muiden tapahtumien ja tilaisuuksien suunnitteluun ja järjestelyyn.

5. Leirikoulu

Vanhempainyhdistys osallistuu, mikäli järjestetään leirikoulu, oppilaiden leirikoulun/luokkaretken kustannusten kattamiseen erilaisilla tuottotempauksilla sekä muusta toiminnasta saadulla tuotolla. Leirikouluun/luokkaretkeen osallistuva luokka kerää rahaa eri tavoin, esimerkiksi kahvituksin.

Vanhempainyhdistyksen johtokunta toivoo yhdistyksen jäseniltä runsasta osanottoa erilaisiin tapahtumiin. Siten voimme yhdessä kehittää yhdistystä aktiiviseksi yhteistoimintakanavaksi kodin ja koulun välillä.

Vanhempainyhdistyksen sähköpostiosoite: vanhempainyhdistys@ruokolahti.fi

 RUOKOLAHDEN KIRKONKYLÄN KOULUN VANHEMPAINYHDISTYKSEN
JOHTOKUNTA 1.10.2015 alkaen

Timo Väisänen, puheenjohtaja

Jukka Pohjamo, varapuheenjohtaja

Päivi Lampinen, sihteeri

Susanna Tiilikainen, rahastonhoitaja

Niina Viljakainen

Katri Alvoittu

Satu Vänttinen

Kaisa Noponen

Annukka Monthan-Kosonen

Maarit Kolehmainen

Pia Antikainen

Takaisin ylös