Etusivu/Palvelukortti
Palvelukortti

Perusopetus

Kunnassa toimii kolme perusopetusta antavaa koulua. Kirkonkylän koulussa opiskellaan vuosiluokilla 1 - 9. Hallinnollisesti siihen kuuluu myös 1.- 5. luokkien opetusta antava Vaittilan yksikkö Salosaaressa. Kyläkouluja on kaksi: Huhtasenkylän ja Virmutjoen koulut, joissa järjestetään opetusta vuosiluokille 1.- 6. 1.8.2018 kaikki kunnan oppilaat siirtyvät Rasilan keskustaan rakennettavaan kouluun.

  • Verkkoasiointi
  • Puhelinasiointi

Ruokolahden verkkoasiointipalvelu

Kunnan sähköiset palvelut

Siirry asioimaan

Wilma

Ruokolahdella huoltajien, opettajien ja oppilaiden viestinnän välineenä käytetään Wilmaa.

Siirry asioimaan

Kirkonkylän koulun kanslia

Soita +358 444491241

Kirkonkylän koulun rehtori

Soita +358 444491240

Palvelupisteet

Huhtasenkylän koulu

Huhtasenkylän koulussa toimivat luokat 1 - 6. Oppilaat tulevat Huhtasenkylän ja Puntalan alueelta.

Niskapietiläntie 111, 55910 IMATRA

Kaikki tiedot

Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulu sijaitsee Ruokolahden keskustaajamassa. Koulussa opiskelee noin 350 oppilasta kaikilta luokka-asteilta 1-9.

Metsolantie 1, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Ma - Pe 08:00 - 15:00

Kaikki tiedot

Kirkonkylän koulu / Metsolan toimipiste

Kirkonkylän koulun Metsolan toimipisteessä opiskellaan luokilla 1-2.

Lumikontie 13, 56100 RUOKOLAHTI

Kaikki tiedot

Kirkonkylän koulu / Vaittilan toimipiste

Vaittilan koulussa toimivat luokat 1 - 5 sekä esiopetusryhmä.

Kaljaniementie 33, 56120 SALOSAARI

Kaikki tiedot

Virmutjoen koulu

Virmutjoen koulussa toimivat luokat 0 - 6. Oppilaita on noin 60.

Pajulanmutka 2, 56210 VIRMUTJOKI

Kaikki tiedot

Palvelun toteuttaa

Ruokolahden kunta

Liittyvät palvelut

Osa-aikainen erityisopetus

Perusopetuksen oppilaalla, jolla on vaikeuksia oppimisessaan, on oikeus saada osa-aikaista erityisopetusta muun opetuksen ohessa.

Katso tiedot

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää.

Katso tiedot

Oppilaanohjaus

Oppilaanohjauksen tehtävänä on edistää lapsen kasvua ja kehitystä.

Katso tiedot

Esiopetus

Esiopetusta järjestetään Rasilassa Ruokolahden päiväkodissa, Salosaarella Vaittilan koululla sekä Virmutjoen ja Huhtasenkylän kouluilla. Mikäli esiopetusikäisiä on jollain alueella vähän, heidät kuljetetaan lähimpään esiopetusryhmään. Lasten tarvitsema varhaiskasvatus järjestetään esiopetuspaikassa. Esiopetuspaikaksi määräytyy tulevaa koulua lähinnä oleva esiopetusryhmä, jolloin lapset tutustuvat jo tuleviin luokkatovereihinsa. Koulun erityisopettaja tekee tiivistä yhteistyötä esiopetusryhmien kanssa. Lapsen ongelmiin ja oppimisvaikeuksiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Kaikilla esioppilailla on mahdollisuus osallistua kouluvalmiuden ryhmäarviointiin omassa esiopetuspaikassa.

  • Verkkoasiointi

Daisy Net

Daisy Net on huoltajien ja varhaiskasvatuksen väliseen yhteydenpitoon tarkoitettu viestintäväline.

Siirry asioimaan

eDaisy

Huoltajat hoitavat eDaisyllä hakemisen ja ilmoitukset varhaiskasvatus palveluihin.

Siirry asioimaan

Palvelupisteet

Ruokolahden päiväkoti

Ruokolahden päiväkoti sijaitsee Keskustaajamassa. Lapset ovat 1-6 -vuotiaita.

Metsolantie 11, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Ma - Pe 04:30 - 22:30

Kaikki tiedot

Toimi näin

Ensisijainen hakumuoto on sähköinen hakemus. Palveluun kirjaudutaan lapsen vanhemman verkkopankkitunnuksilla.

Palvelun toteuttaa

Ruokolahden kunta

Liittyvät palvelut

Esiopetuksen oppilashuolto

Esiopetuksen oppilashuolto on lapsen hyvinvointia tukevaa työtä, johon osallistuvat kaikki esiopetusyhteisössä työskentelevät.

Katso tiedot

Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

Esiopetusta järjestetään Ruokolahden päiväkodissa ja kolmella kyläkoululla. Ruokolahden päiväkodissa toimii kaksi esiopetusryhmää.

Katso tiedot

Kouluruokailu

Ruokolahdella kouluruokailu järjestetään kyläkouluilla luokissa ja Kirkonkylän koululla sekä luokissa että hyvinvointiasemalla ruokasalissa.

Katso tiedot