Etusivu/Neuvostot/Vanhusneuvosto
Vanhusneuvosto
Ruokolahden vanhusneuvosto edistää kunnan toimintaa vanhusten näkökulmasta.

Ruokolahden kunnan vanhusneuvoston toimintasääntö 


1. Vanhusneuvoston tehtävä 

Ruokolahden vanhusneuvoston tehtävänä on edistää ja seurata kunnan eri hallinnonaloilla tapahtuvaa toimintaa vanhusten näkökulmasta. Neuvosto edistää toiminnallaan Ruokolahden kunnan ja eri vanhusjärjestöjen välistä yhteistoimintaa, sekä edesauttaa vanhusten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon.

Vanhusneuvosto toimii kunnanhallituksen alaisena toimikuntana. Se voi tehdä esityksiä ja aloitteita sekä antaa lausuntoja kunnan viranomaisille ikäihmisiä koskevissa kysymyksissä.

Vanhusneuvoston tehtävänä on myös vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös ikäihmisten ja sairaiden tarpeisiin. Neuvosto edistää toiminnallaan vanhusten selviytymistä arkielä-mässä sekä kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa.

2. Vanhusneuvoston jäsenet 

Vanhusneuvoston jäseninä ovat ruokolahtelaisten eläkeläis-, ja veteraanijär-jestöjen edustajat siten, että jokaisesta järjestöstä on yksi edustaja. Lisäksi on edustaja kunnanhallituksesta, Ruokolahden seurakunnasta sekä asiantunti-jajäseninä edustajat kotihoidosta ja sosiaalitoimesta. Järjestöjen edustajilla on henkilökohtaiset varajäsenet. Neuvosto voi halutessaan kutsua kokoukseen asiantuntijoita.

3. Vanhusneuvoston kokoontuminen

Ruokolahden vanhusneuvosto kokoontuu tarpeen mukaan, kuitenkin vähin-tään neljä (4) kertaa kalenterivuoden aikana. Kerran vuodessa pyritään järjes-tämään avoin tiedotustilaisuus ajankohtaisista ikäihmisiä koskevista asioista. Tämä tilaisuus toimisi keskustelun herättäjänä ja tiedotuskanavana kaikille kuntalaisille.
Pöytäkirjat
Pöytäkirja 3, 30.8.2016

Pöytäkirja 4, 8.12.2016

Pöytäkirja 1, 9.2.2017

Pöytäkirja 2 , 27.4.2017

Vanhemmat pöytäkirjat luettavissa Ruokolahden kunnantoimistolla