Etusivu / Päätökset / Vanhusneuvosto / Tietoja vanhusneuvostosta

 

Vanhusneuvosto

 

Arvokas vanhuus

on ihmisoikeus. Aina.

 

Mikä on vanhusneuvosto?

Vanhusneuvoston toiminta on 1.7.2013 voimaan tulleen vanhuspalvelulain säätelemää. Kunnanhallitus nimeää vanhusneuvoston valtuustokaudeksi.

Vanhusneuvoston tehtävä on

  • edistää vanhusten mahdollisuuksia osallistumiseen
  • lisätä vanhusten kokemuksen ja asiantuntemuksen arvostamista
  • tehdä aloitteita ja esityksiä ikääntyvän väestön elinolojen ja hyvinvoinnin kehittämisessä.


 

Vanhusneuvoston jäsenet 2013 – 2016

 

Puheenjohtaja

 

Toivo Ruohonen

Eläkeliiton Ruokolahden yhdistys ry

 

Varapuheenjohtaja

 

Sinikka Röyti

Ruokolahden Sotaveteraanit ry

 

Sihteeri

 

Marketta Paananen
Ruokolahden kunta, palvelusihteeri


Muut jäsenet:

Martti Asikainen
Ruokolahden Sotainvalidit ry

Eila Jäppinen
Ruokolahden Eläkkeensaajat ry

Pirkko Muhonen
Ruokolahden Kristilliset Eläkeläiset ry

Mirja Paananen
Ruokolahden seurakunta

Helli Halonen
kunnanhallituksen edustaja

Seija Dyster
kotihoidon osastonhoitaja, asiantuntijajäsen

Sirpa-Riitta Kautonen
sosiaalityöntekijä, asiantuntijajäsen

 

Ruokolahden vanhusneuvosto kokoontuu noin neljä kertaa vuodessa puheenjohtajan kutsusta. Kokouksiin kutsutaan asiantuntijoita kertomaan ja esittelemään ikäihmisiä koskevia asioita.

Neuvoston kokouspöytäkirjat julkaistaan kunnan internet-sivuilla ja käsitellyistä asioista kerrotaan Ruokolahtelainen-lehdessä.

 

Ottakaa yhteyttä!

Vanhusneuvoston jäsenet toivovat kuntalaisilta ehdotuksia ja esityksiä ikäihmisiä koskeviin asioihin. Neuvosto on yhteydessä esityksistä ja ehdotuksista viranhaltijoihin ja päättäjiin.

 

Sukupolvelta toiselle

 

Yhteistyötä ja yhteyttä sukupolvien välille tulee lisätä, koska se lisää myönteistä käsitystä vanhuksista ja parantaa ikäihmisten elämänlaatua.

 

 

Palvelut

 

Vanhuksilla on oikeus riittäviin ja laadukkaisiin palveluihin. Toiminnallinen ja mielekäs arki on tärkeä myös toimintakyvyltään heikentyneille ja apua tarvitseville vanhuksille.Liikunnasta hyvinvointia

 

Ruokolahden liikuntatoimi tukee vanhusten hyvinvointia ja toimintakyvyn ylläpitoa tarjoamalla heille liikuntamahdollisuuksia. Tarjolla on ikäihmisille suunnattuja lihasvoima- ja tasapainoryhmiä. Eukkoaukiolla on käytössä myös ulkoliikuntapaikka.

 

Järjestöt ja yhdistykset ovat Ruokolahdella suunnanneet harrastusryhmiä ikäihmisten toimintakyvyn edistämiseen.

 

Kunnassa on löydetty Voimaa vanhuuteen-ohjelman kautta uusia yhteistyömuotoja kunnan, Eksoten ja kolmannen sektorin toimijoiden välille. Tämä yhteistyö palvelee ikäihmisiä laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Hyvänä esimerkkinä vapaaehtoistyöstä ovat ulkoiluystävät ja vertaisveturit, jotka motivoivat vanhuksia liikunnan harrastamiseen. 

Takaisin ylös