Etusivu/Palvelut / Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Katujen ja yleisten alueiden kunnossapito

Asemakaavakadut ja yleiset alueet Asemakaavakatujen, kevyenliikenteenväylien, yleisten alueiden sekä joidenkin kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta vastaa Ruokolahden kunnan teknisten palvelujen lautakunta. Käytännöistä huolehtii teknisten palvelujen osasto ja teknisten palvelujen toimialajohtaja. Liikennealueisiin liittyviä työsuorituksia toimeksiantaa ja valvoo maanrakennusmestari. Talvihoito Kunnan vastuulla olevien liikennealueiden talvihoito hankitaan yksityiseltä palveluntuottajalta erillisillä sopimuksilla. Kunnalla ei ole henkilöstöä eikä omaa kalustoa palvelun tuottamiseen. Asemakaava-alueiden kunnan omistamien liikennealueiden talvihoidosta huolehtii Kirkonseudulla ja Salosaaressa urakointi SP Väänänen Ay, sopimusaika 2014 – 2016 (optiot 2017 ja 2018) sekä Huhtasenkylässä ja Oritlammella urakointi Kaakkois – Suomen Kone ja Kuljetus Oy, sopimusaika 2014 – 2016 (optiot 2017 – 2018). Hoitojaksot ovat 15.10. – 30.4. Sopimusperusteiseen talvihoitoon kuuluu auraus ja lumimääräpäivystys (5 cm lunta tai sohjoa) sekä liukkauden torjunta sopimuksen mukaisten kohteiden osalta. Teknisten palvelujen osasto huolehtii muiden talvihoitotöiden toimeksiannoista kuten lumen siirroista, polanteiden poistoista ja laajamittaisista liukkaudentorjuntaoperaatioista. Kesäkunnossapito Liikennealueilla suoritetaan keväisin hiekotteiden ym. epäpuhtauksien poisto harjakonekalustolla viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Konetyö hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Työkonepalvelut kilpailutetaan joka vuosi. Väylien vierialueet niitetään kaksi kertaa kesän aikana em. tarjottuja urakointipalveluita käyttäen. Joidenkin Kirkonkylän pääväylien vierialueita hoidetaan niihin rajoittuvien puistojen tasoisesti. Kestopäällystetyöt, paikkaukset ja ajoratamaalaukset Vuosittaiset päällystyskohteet toteutetaan teknisten palvelujen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Päällystysurakoitsija valitaan alueellisella kuntien yhteistarjouspyyntömenettelyllä. Kestopäällystepaikkaukset ja ajoratamaalaukset kilpailutetaan ja suoritetaan ostohankintoina vuosittain käytössä olevien määrärahojen puitteissa. Katuvalaistus Vuosittaiset katuvalaistuskohteiden uushankinnat toteutetaan teknisten palvelujen lautakunnan päätöksen mukaisesti. Valaistuspisteiden huoltokierros suoritetaan kaksi kertaa vuodessa. Yksittäisiä sammuneita valopisteitä ei erikseen korjata kustannussyistä. Tästä syystä sammuneista valopisteistä ei ilmoituksia tarvitse tehdä tienpitäjän edustajalle.

  • Puhelinasiointi

Maanrakennusmestari

Soita +358 444491254

Teknisten palvelujen toimisto

Soita +358 444491356

Ruokolahden kunnan kotisivut

Ruokolahden kunnan kotisivut

Avaa linkki

Toimi näin

Kunnan verkkosivuilta löytyvät yhteystiedot.

Liittyvät palvelut

Yksityistieavustukset

Kunnalta voi anoa avustusta yksityisen tien tekemistä, kunnostamista ja ylläpitoa varten.

Katso tiedot