Etusivu/Palvelut / Perusopetus

Perusopetus

Kunnassa toimii kolme perusopetusta antavaa koulua.

Kirkonkylän koulussa opiskellaan vuosiluokilla 1 - 9. Hallinnollisesti siihen kuuluu myös 1.- 5. luokkien opetusta antava Vaittilan yksikkö Salosaaressa.

Kyläkouluja on kaksi: Huhtasenkylän ja Virmutjoen koulut, joissa järjestetään opetusta vuosiluokille 1.- 6.

1.8.2018 kaikki kunnan oppilaat siirtyvät Rasilan keskustaan rakennettavaan kouluun.

  • Verkkoasiointi
  • Puhelinasiointi
  • Tulostettava lomake

Ruokolahden verkkoasiointipalvelu

Kunnan sähköiset palvelut

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Wilma

Ruokolahdella huoltajien, opettajien ja oppilaiden viestinnän välineenä käytetään Wilmaa.

Lisää tietoa
Siirry asioimaan

Kirkonkylän koulun kanslia

Koulun toimistoasiat

Lisää tietoa
+358 444491241

Kirkonkylän koulun rehtori

Kirkonkylän koulun rehtori

Lisää tietoa
+358 444491240

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Ilmoitus erityisruokavaliosta

Lisää tietoa
Lataa lomake

Järjestyssäännöt ja yhteiset käytännöt

Järjestyssäännöt ja yhteiset käytännöt

Lisää tietoa
Lataa lomake

Kirkonkylän koulun lukuvuositiedote 2017-2018

Kirkonkylän koulun lukuvuositiedote 2017-2018

Lisää tietoa
Lataa lomake

Kotiin vietävien koulun tietoteknisten laitteiden käyttöehdot

Kirkonkylän koulun kotiin vietävien koulun tietoteknisten laitteiden käyttöehdot.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Koulujen ruokalista

Ruokolahden koulujen ruokalista

Lisää tietoa
Lataa lomake

Perusopetuksen tuntijako luokilla 1-7

Ruokolahden koulujen perusopetuksen tuntijako luokilla 1-7.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Ruokolahden kunnan opetussuunnitelma luokille 1-7

Ruokolahden kunnan opetussuunnitelma luokille 1-7. Suunnitelma on käytössä 1.8.2016 alkaen.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Ruokolahden kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma luokille 8-9

Ruokolahden kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma luokille 8-9.

Lisää tietoa
Lataa lomake

Työpäivät kevätlukukausi

Ruokolahden koulujen työpäivät kevätlukukaudella

Lisää tietoa
Lataa lomake

Työpäivät syyslukukausi

Ruokolahden koulujen työpäivät syyslukukaudella

Lisää tietoa
Lataa lomake

Valinnaisaineet

Valinnaisaineet

Lisää tietoa
Lataa lomake

Imatran yhteislukio

Imatran yhteislukio on vuonna 1908 perustettu perinteinen yleislukio.

Lisää tietoa
Avaa linkki

Palvelupisteet

Huhtasenkylän koulu

Huhtasenkylän koulussa toimivat luokat 1 - 6. Oppilaat tulevat Huhtasenkylän ja Puntalan alueelta.

Niskapietiläntie 111, 55910 IMATRA

Kaikki tiedot

Kirkonkylän koulu

Kirkonkylän koulu sijaitsee Ruokolahden keskustaajamassa. Koulussa opiskelee noin 350 oppilasta kaikilta luokka-asteilta 1-9.

Metsolantie 1, 56100 RUOKOLAHTI

Aukioloajat

Ma - Pe: 08.00 - 15.00

Kaikki tiedot

Kirkonkylän koulu / Metsolan toimipiste

Kirkonkylän koulun Metsolan toimipisteessä opiskellaan luokilla 1-2.

Lumikontie 13, 56100 RUOKOLAHTI

Kaikki tiedot

Kirkonkylän koulu / Vaittilan toimipiste

Vaittilan koulussa toimivat luokat 1 - 5 sekä esiopetusryhmä.

Kaljaniementie 33, 56120 SALOSAARI

Kaikki tiedot

Virmutjoen koulu

Virmutjoen koulussa toimivat luokat 0 - 6. Oppilaita on noin 60.

Pajulanmutka 2, 56210 VIRMUTJOKI

Kaikki tiedot

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetus on opetussuunnitelman mukaista yleisopetusta, joka tukee oppilaiden kasvua ihmisinä ja yhteiskunnan jäseninä sekä opettaa tarpeellisia tietoja ja taitoja. Se tuottaa kaikille saman jatko-opintokelpoisuuden toisen asteen koulutukseen.

Oppivelvollisia ovat Suomessa vakinaisesti asuvat lapset sinä vuonna, jona he täyttävät seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun he ovat suorittaneet perusopetuksen oppimäärän tai oppivelvollisuuden alusta on kulunut kymmenen vuotta. Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Liittyvät palvelut

Maahanmuuttajien valmistava opetus

Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteita ovat suomen kielen alkeiden opiskelu sekä yleisten koulunkäyntivalmiuksien saavuttaminen.

Katso tiedot

10-luokka (lisäopetus)

Ruokolahdella ei ole tällä hetkellä 10- luokkaa.

Katso tiedot

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Perusopetuksen oppilailla on oikeus erityisopetukseen tai muuhun tukeen, mikäli esim. oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus sitä edellyttää.

Katso tiedot