Siirry pääsisältöön
Yleiskaavakartta

Maankäyttö ja rakentaminen

Ruokolahden kunnan keskeisenä tavoitteena on tasapainoisen asuntotuotannon edistäminen sekä haja-asutusalueella että taajamissa. Kunnan mahdollisuudet vaikuttaa asuntorakentamisen edellytyksiin ovat parhaimmat Kirkonseudun ja Salosaaren taajamat käsittävässä keskustaajamassa sekä Oritlammen taajamassa. Näillä alueilla kunnalla on runsaasti vaihtoehtoista tonttitarjontaa. Huhtasenkylän taajamassa kunnalla on tontteja Hyypiänmäen alueella ja lisäksi joitakin hajatontteja.

Ruokolahden kunnan teknisen toimen mittaustiimi suorittaa tarvittaessa maasto- ja rakennusmittauksia erilaisten projektien ja rakennuslupapalveluiden yhteydessä sekä tilaustehtävien muodossa. Käytämme maastomittauksissa apuna Trimblen GNSS- kalustoa. Koordinaatisto on ETRS-GK29 ja korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paikan merkintä ja korkeusaseman merkkaus

  • Käymme merkitsemässä asemakaava-alueilla rakennuslupahakemusten yhteydessä rakennuksen paikat maastoon ja otamme samalla sijaintitiedot ylös päivittämistä varten sähköiseen järjestelmään. Merkitsemme tarvittaessa korkeuspisteen tontille rakennustöiden helpottamiseksi.
  • Mittaustyöt sisältyvät rakennuslupamaksuun.

Tontin rajan/rajamerkkien näyttö

  • Teemme rajanäyttöjä yksityisille tonteille erinäisistä syistä. Tarvittaessa kepitämme tai maalaamme rajalinjaa. Huomioithan, että kunnan antama rajanäyttö ei ole virallinen. Käytämme kuitenkin samaa pohja-aineistoa maanmittauslaitoksen kanssa.
  • Rajanäytöistä veloitamme kulloinkin voimassa olevan tuntitaksan mukaisesti. Maastomittauksien tuntiveloitushinta on toistaiseksi 73,31 € (alv 0 %)/min. 1 h.
Yhteydenotot

Kristiina Korhonen, maanmittausinsinööri
puh. 044 4491253
s-posti kristiina.korhonen@ruokolahti.fi

* Hox! Maanmittauslaitos vastaa Ruokolahden alueen varsinaisista maanmittaustoimituksista ja ylläpitää kiinteistörekisteriä. Mikäli pyykkit ovat hävinneet tai tarvitsette virallisen rajanäytön, käykää hakemassa rajankäyntitoimitusta maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.

Julkisesti nähtävillä olevien kaavojen lisäksi Ruokolahden kunnalta on mahdollista saada kaavan pohjakartta-aineistoja erinäisiin tarpeisiin, kuten rakennuslupiin muihin yksittäisiin projekteihin.  Aineistoja on tilattavissa käyttötarkoituksesta riippuen halutussa mittakaavassa sekä erilaisilla tietosisällöillä paperisena ja digitaalisena versinoina. Digitaaliset aineistot toimitetaan Ruokolahden kunnan käyttämässä ETRS-GK29 koordinaatistossa. Erikoisemmat tarpeet (esim. korkeuskäyrästön lisääminen) hinnoittelemme tapauskohtaisesti.

Kiinteistörekisterin virallisia karttatulosteita saa tilattua muiden tulosteiden ohessa Maanmittauslaitoksen sivuilta.
Kunnan kaavoja ja kaavamääräyksiä voi tutkia täältä.

Hinnasto, sis. alv

Karttatulosteet

  • Kiinteistötietopalvelun karttaote || pdf                                                                                 18,00 €
  • Asemakaavaote/kantakarttaote || pdf                                                                                    21,70 €
  • Numeerinen kartta, asemakaava-alue || dwg/dxf                                                       73,46 €
  • Haja-asutusalueen osoitekartta v. 2011, taitettu *                                                      6 €
  • Paperiversioiden posti- ja lähetysmaksu                                                                               3,20 €

* Ruokolahden virallisen haja-asutusalueen osoitekartan voi käydä ostamassa kunnan teknisten palveluiden toimistosta. Osoitekartan
    päivitys on tulossa lähivuosina.


Tiedonhaut (erityistoimenpiteet)

  • Normaali tiedonhaku (< 2h)                                                                                                                 20 €
  • Vaativa työnhaku  (2 - 5h)                                                                                                                      50 €
  • Hyvin vaativa työnhaku (> 5h)                                                                                                           120 €

 

Hox! Ruokolahden kunnalla ei ole valitettavasti tällä hetkellä tarjota omaa avointa karttapalvelua. Karttapalvelun tarpeessa kannattaa vierailla maanmittauslaitoksen ylläpitämällä Kansalaisen karttapaikalla.

 
Muita hyödyllisiä karttapalveluita

  • Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkuna                                                                           Suomi.fi palvelukartta
  • Metsähallituksen retkikartta                                                                                                             Jyväskylän yliopiston Lipas

Tonttitarjonta

Kunnalla on myynnissä runsaasti vapaita tontteja Ruokolahden alueella.

Tarjolla on yksittäisten pienomakotitonttien lisäksi omarantaisia sekä vapaa-ajan rantatontteja. Myymme myös teollisuustontteja yrityksille tapauskohtaisesti, jotka räätälöimme aina käyttötarkoituksiin sopiviksi.

Katso lisää
Ilmakuva Vaittilanrannan tonteista

Kaavoitus

Kunnan kaavoitustoimen tavoitteena on luonnonvaroja ja ympäristöä arvostava maankäytön suunnittelu siten, että tuloksena on turvallinen, terveellinen, viihtyisä, toimiva ja omaleimainen Ruokolahti.

Katso lisää
Kaavakartta

Rakennuslupapalvelut

Rakennettuun ympäristöön sekä rakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet ovat lähes aina luvanvaraisia. Tästä syystä rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä jo hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa, jolloin voimme yhdessä selvittää minkälaisia lupia, suunnitelmia ja suunnittelijoita hankkeesi edellyttää.

Lue lisää
Rakennuksen pohjapiirros

Rakennusvalvonta

Rakentamiseen liittyvissä asioissa auttaa ja neuvoo Ruokolahden kunnan rakennusvalvonta. Löydät lisää informaatiota kunnan tarjoamista palveluista täältä. 

Katso lisää
Rakennuspiirustusten tarkastelua työmaalla

Palotarkastus

Palotarkastuksista vastaa kuntien yhteinen pelastusviranomainen Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Palotarkastuksiin kuuluvat yleinen ja erityinen palotarkastus, jälkitarkastus, ylimääräinen palotarkastus sekä omavalvonta. 

Lue lisää
Palava tuli

Vesihuolto

Ruokolahden kaikkien asemakaavoitettujen taajamien kunnallistekninen valmius on asunto- ja teollisuusrakentamisen laajentumisen kannalta hyvä. Juoma- ja talousveden hankinta perustuu hyvälaatuisen pohjaveden käyttöön.

Lue lisää
Vanha vesihana