Siirry pääsisältöön

Päätöksenteko

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kunnassa. Ruokolahden kunnanvaltuutetut valitaan kuntalaisten äänestämänä kuntavaaleissa. Poliittiset päättäjät käyttävät päätösvaltaa myös muissa toimielimissä, kuten kunnanhallituksessa ja lautakunnissa. Lisäksi viranhaltijat tekevät osan päätöksistä.

Kunnanvaltuusto määrittelee kunnalle toiminta-ajatuksen, jonka pohjalta valtuusto ohjaa kunnan toimintaa.

Kunnanvaltuuston strategiaseminaarissa kunnan toiminta-ajatus muotoiltiin seuraavasti: 

 

"Rohkea asenne tulevaisuuteen"

 

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo myös kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Hallituksen tärkeänä tehtäväalueena on kehittämis- ja siihen liittyvä projektitoiminta.

 

Kunnanvaltuusto 2021-2025

Tarkista valtuuston kokousten aikataulut ja katso kokoukset verkossa.

Lue lisää

Kunnanhallitus 2021-2025

Tarkista kunnanhallituksen kokousaikataulut sekä hallituksen jäsenten yhteystiedot.

Lue lisää

Lautakunnat

Hyvinvointipalvelujen-, teknisten palvelujen- sekä tarkastuslautakunnan jäsenet yhteystietoineen löydät täältä.

Lue lisää

Neuvostot

Ruokolahden kunnassa toimii vanhusneuvosto sekä nuorisovaltuusto.

Lue lisää

Vaalit

Eduskunta- ja kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi, presidentinvaali joka kuudes vuosi ja europarlamenttivaalit joka viides vuosi. Vuonna 2022 järjestettiin ensimmäistä kertaa aluevaalit.

Lue lisää

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat ja viimeisen vuoden pöytäkirjat löydät täältä. Vanhemmat pöytäkirjat ovat luettavissa kunnantoimistolla.

Lue lisää

Viranhaltijapäätökset

Kunnan viranhaltijoiden tekemät julkaistut päätökset löydät täältä.

Lue lisää

Vireilletulot

Kuntalaki velvoittaa kuntaa tiedottamaan valmistelussa olevista asioista sekä siitä, millä tavoin kuntalaiset voivat osallistua päätösten valmisteluun. 

Lue lisää

Sidonnaisuudet

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Lue lisää

Kuulutukset

Kuulutukset löydät täältä.

Lue lisää

Ympäristötoimi

Imatran seudun ympäristötoimi hoitaa Imatran, Parikkalan, Rautjärven ja Ruokolahden alueella kunnille kuuluvat ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon tehtävät, mukaan lukien eläinlääkintähuolto.

Lue lisää

Jätehuolto

Etelä-Karjalan jätelautakunta hoitaa Etelä-Karjalan kuntien lakisääteiset jätehuollon viranomaistehtävät.
(Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti, Savitaipale ja Taipalsaari)

Lue lisää

Maaseututoimi

Etelä-Karjalan maaseututoimi hoitaa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle laissa säädetyt tehtävät Etelä-Karjalan maakunnassa.

Lue lisää