Siirry pääsisältöön
13.6.2023, 09.02

Ruokolahden Rasilan esteettömyyskartoitukset valmistuivat

Valmistuneessa raportissa kuvataan mm. esteettömyyden toteutumista eri kohteissa sekä toimenpidesuosituksia esteettömyyden lisäämiseksi.

kaksi kävelijää ulkoilureitillä

Ympäristöministeriön rahoittaman Ikäystävällinen Ruokolahti -hankkeen päätavoitteena oli tulevaisuuden asumisratkaisujen selvittäminen ja ikäystävällisyyden kehittäminen Ruokolahdella. Hankkeessa päätettiin toteuttaa ostopalveluna esteettömyyskartoituksia Rasilan keskustaajaman alueella. Vanhus- ja vammaisneuvostolta kysyttiin mielipiteitä kartoitettavista kohteista.

Esteettömyydellä tarkoitetaan ihmisten moninaisuuden huomioon ottamisesta rakennetun ympäristön suunnittelussa, toteuttamisessa ja kunnossapidossa. Esteettömät ympäristöt mahdollistavat esimerkiksi yhdenvertaisen osallisuuden toteutumisen.

Esteettömyyskartoitus tehtiin huhti-toukokuussa 2023 LAB-ammattikorkeakoulun Sanna Leppäsen ja Harri Sarjanojan toimesta. Vanhusneuvoston jäseniä oli mukana tulevan hyvinvointireitin kartoituskierroksella. Selvityksessä kartoitettiin kyseisen hyvinvointireitin ja torialueen ikäystävällisyyttä, liikuntahallin ja taajaman liikkeistä Toimentuvan esteettömyyttä. Kartoituksessa selvitettiin esteettömyyttä myös Ruokolahti talon, Kansanopiston toimiston, Elvinkulman, Hyvinvointiaseman ja kunnanviraston asuntotoimiston sekä Ruokolahden teknisen toimiston osalta. Valmistuneessa raportissa kuvataan esteettömyyden suosituksia ja vaatimuksia, esteettömyyden toteutumista kohteissa ja toimenpidesuosituksia esteettömyyden lisäämiseksi. 

Kartoituksen tuloksia esitettiin 15.5.2023 Ikäasumisen foorumissa.

Voit tutustua raporttiin tästä:

Ruokolahden esteettömyysraportti

Lisätietoja:
projektipäällikkö Kirsi Koskelainen p. 040 651 3911 tai kirsi.koskelainen@ekhva.fi

Jaa sivu: