Siirry pääsisältöön
Palvelu

Maahanmuuttajien lukiokoulutuksen valmistava koulutus

Palvelu

Maahanmuuttajien lukiokoulutuksen valmistava koulutus

Maahanmuuttajien lukiokoulutukseen valmistava koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajille ja muille vieraskielisille nuorille ja aikuisille, joiden suomen tai ruotsin kielen taito ei riitä lukiokoulutuksen aloittamiseen. Lukioon valmistavassa koulutuksessa parannetaan kielitaitoa ja vahvistetaan lukiossa tarvittavia opiskelutekniikoita.

Lukiokoulutukseen valmistava koulutus kestää yhden lukuvuoden. Sen aikana voi olla mahdollista suorittaa myös joitakin lukiokursseja. Koulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät ja muut toimijat, jotka ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Oppilaalle, joka ei osaa suomea, voidaan järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta.

Voit hakea koulutukseen, jos • olet suorittanut perusopetuksen tai sitä vastaavan oppimäärän Suomessa tai ulkomailla • olet maahanmuuttaja tai äidinkielesi on muu kuin suomi, ruotsi tai saame • sinulla ei ole riittäviä kielellisiä valmiuksia suoriutua lukio-opinnoista suomen tai ruotsin kielellä • tavoitteenasi on lukiokoulutuksen oppimäärän suorittaminen valmistavan koulutuksen jälkeen • et ole suorittanut korkeakoulututkintoa.

Toimintaohje

Valmistavaa opetusta tarvitsevat ottavat yhteyttä Jaakkiman seurakuntaopistoon.

Maksullisuuden tiedot

Opetus on maksutonta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajille ja vieraskielisille järjestettävän lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen tarkoituksena on antaa opiskelijalle kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet lukiokoulutukseen siirtymistä varten. Koulutusta voidaan järjestää nuorille ja aikuisille. Lukioon valmistavassa koulutuksessa parannetaan kielitaitoa ja vahvistetaan lukiossa tarvittavia opiskelutaitoja.

Lukiokoulutukseen valmistavan koulutuksen oppimäärän laajuus on 50 opintopistettä. Koulutuksen aikana voi olla mahdollista suorittaa myös varsinaisia lukio-opintoja.

Koulutusta järjestävät kunnat, kuntayhtymät ja muut toimijat, jotka ovat saaneet opetus- ja kulttuuriministeriöltä lukiokoulutuksen järjestämisluvan.

Lukiolaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180714