Siirry pääsisältöön
15.3.2024, 07.00

Kuulutus - Ehdotus Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien ja ympäristöselostuksen valmistelu

Ehdotus Kaakkois-Suomen merkittäviksi tulvariskialueiksi sekä tulvariskien hallintasuunnitelmien
ja ympäristöselostuksen valmistelu (kuulutus)

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on tarkistanut arvioinnit vesistöjen ja merenpinnan noususta aiheutuvista tulvariskeistä Kaakkois-Suomen
alueella ja valmistellut ehdotuksen alueista, joilla tulvariski voi olla merkittävä. ELY-keskusten ehdotusten perusteella maa- ja metsätalousministeriö nimeää merkittävät tulvariskialueet
ja asettaa niille tulvaryhmät maakunnan liiton ehdotuksesta. Merkittäville tulvariskialueille laaditaan tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä vesistöalueittaiset suunnitelmat
tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi. Nyt nähtävillä oleva ehdotus koskee vesistö- ja merivesitulvia.

Tämä kuulutus ja Kaakkois-Suomen aluetta koskevat ehdotukset merkittäviksi tulvariskialueiksi (kuulemisasiakirjat) pidetään nähtävillä sähköisenä 15.3.2024 – 17.6.2024 ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset/kaakkois-suomi

Kuulutus nähtävillä 15.3. - 17.6.2024.

 

Jaa sivu: