Siirry pääsisältöön
14.9.2023, 00.01

Rasilan venesataman laajentaminen Ruokolahdella

Rasilan venesataman laajentaminen Ruokolahdella

Päätökseen saa hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla.
Jos haet muutosta aluehallintoviraston päätökseen, tee kirjallinen valitus Vaasan
hallinto-oikeuteen ennen valitusajan päättymistä. Valitusaika päättyy 23.10.2023.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen.
Päätöksestä voivat valittaa asianosaiset, sekä vaikutusalueella ympäristön-, terveydentai
luonnonsuojelun tai asuinympäristön viihtyisyyden edistämiseksi toimivat
rekisteröidyt yhdistykset tai säätiöt, sijaintikunta ja vaikutusalueen kunnat ja niiden
ympäristönsuojeluviranomaiset, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja muut
asiassa yleistä etua valvovat viranomaiset.

Jaa sivu: