Siirry pääsisältöön
Rakennuksen pohjapiirros
Tulostettava lomake

Rakennusjärjestys

Tulostettava lomake

Rakennusjärjestys

Rakennusjärjestys on rakentamista ohjaava säädös. Rakennusjärjestyksen määräykset voivat koskea rakennuspaikkaa, rakennuksen kokoa ja sen sijoittumista, rakennuksen sopeutumista ympäristöön, rakentamistapaa, istutuksia, aitoja ja muita rakennelmia, rakennetun ympäristön hoitoa, vesihuollon järjestämistä, suunnittelutarvealueen määrittelemistä sekä muita niihin rinnastettavia paikallisia rakentamista koskevia seikkoja.