Siirry pääsisältöön
Rakennustyömaa

Maankäyttö ja rakentaminen

Julkisesti nähtävillä olevien kaavojen lisäksi Ruokolahden kunnalta on mahdollista saada kaavan pohjakartta-aineistoja erinäisiin tarpeisiin, kuten rakennuslupiin muihin yksittäisiin projekteihin.  Aineistoja on tilattavissa käyttötarkoituksesta riippuen halutussa mittakaavassa sekä erilaisilla tietosisällöillä paperisena ja digitaalisena versinoina. Digitaaliset aineistot toimitetaan Ruokolahden kunnan käyttämässä ETRS-GK29 koordinaatistossa. Erikoisemmat tarpeet (esim. korkeuskäyrästön lisääminen) hinnoittelemme tapauskohtaisesti.

Kiinteistörekisterin virallisia karttatulosteita saa tilattua muiden tulosteiden ohessa Maanmittauslaitoksen sivuilta.

Hinnasto, sis. alv

Karttatulosteet

  • Kiinteistötietopalvelun karttaote || pdf                                                                                 18,00 €
  • Asemakaavaote/kantakarttaote || pdf                                                                                    21,70 €
  • Numeerinen kartta, asemakaava-alue || dwg/dxf                                                       73,46 €
  • Haja-asutusalueen osoitekartta v. 2023, taitettu *                                                     5 €
  • Paperiversioiden posti- ja lähetysmaksu                                                                               3,20 €

* Ruokolahden virallisen haja-asutusalueen osoitekartan voi käydä ostamassa kunnan teknisten palveluiden toimistosta, kunnantalolta tai kirjastosta.


Tiedonhaut (erityistoimenpiteet)

  • Normaali tiedonhaku (< 2h)                                                                                                                 30 €
  • Vaativa työnhaku  (2 - 5h)                                                                                                                      60 €
  • Hyvin vaativa työnhaku (> 5h)                                                                                                           140 €

Perusmaksun lisäksi peritään kultakin sivulta 0,50 €. Mikäli tiedonhakua pyydetään kiireellisenä, porrastettu perusmaksu voidaan korottaa kaksinkertaiseksi.

Ruokolahden karttapalvelu

 
Muita hyödyllisiä karttapalveluita

  • Maanmittauslaitoksen paikkatietoikkuna                                                                           Suomi.fi palvelukartta
  • Metsähallituksen retkikartta                                                                                                             Jyväskylän yliopiston Lipas

Rakennusvalvonta


Kunnan rakennusvalvonta huolehtii, että rakentaminen suoritetaan turvallisesti, kestävästi ja tarkoituksenmukaisesti ottaen huomioon ohjeistukset, määräykset ja hyvät toimintatavat.

Rakennusvalvonnassa selvitetään rakennushankkeiden luvanvaraisuus ja käsitellään rakentamiseen, purkamiseen ja maisemaa muuttaviin töihin tarvittavat luvat ja ilmoitukset. Mikäli suunnittelet rakentamista, korjaamista tai muuta toimenpidettä, ota yhteyttä rakennusvalvontaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Rakennusvalvonnan tehtäviä ovat:

 • rakennus-, toimenpide- ja purkamislupien sekä maisematyölupien käsittely ja valvonta
 • jatkuva rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapidon hoidon valvonta
 • lausunnot ja kannanotot rakennuslain mukaisiin rakennuskaava-, suunnittelutarve- ja poikkeuslupa-asioihin
 • rakennus- ja huoneistorekisterin ylläpito

Rakentamista ohjaa maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi kunnan rakennusjärjestys. Tutustu rakennusjärjestykseen jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.2.2018.

Hox! Rakennusvalvonta on siirtynyt kokonaan sähköiseen lupakäsittelyyn. Rakentamisen lupia haetaan Lupapiste-palvelusta. Paperisten hakemusten käsittely on rakennusvalvontataksan mukaisesti maksullista.

Palotarkastus & rakennusjäteet

Kunnan paloturvallisuudesta vastaa Etelä-Karjalan Pelastuslaitos. Lue palotarkastuksista lisää ⇨ täältä

Rakennusurakoista aiheutuvat jätteet voi viedä lajiteltaviksi Myllyntaustan Hyödyksi -asemalle

Rakentamiseen liittyvät luvat haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Samalla hakemuksella
ei voida hakea lupaa useammalle toimenpiteelle. Jokainen rakennushanke tai toimenpide tulee hakea omalla hakemuksellaan. Palvelun kautta voi jättää myös neuvontapyyntöjä tulevista projekteista.

Luvanhakijan tulee rekisteröityä palveluun ensimmäisen kirjautumiskerran yhteydessä pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jatkossa palveluun voi kirjautua omalla sähköpostiosoitteella ja vapaavalintaisella salasanalla. Kaikkien tontin tai rakennuspaikan omistajien on kirjauduttava haettavalle luvalle.

Lupapisteen käyttö alkaa ilmoittamalla kohde, johon lupaa haet. Palvelu ohjaa sinua valitsemaan oikeat toimenpiteet hakemuksellesi. Tekemiesi valintojen pohjalta hankkeellesi muodostuu työtila, jossa voit täydentää hankkeen tietoja yhdessä eri osapuolten kanssa. Voit kutsua mukaan tarpeelliset tahot "Osapuolet"-välilehdestä. Kaikki kirjoittamasi tiedot tallentuvat automaattisesti hakemukselle ja voit jatkaa sen täydentämistä sinulle sopivana ajankohtana. Voit myös kysyä neuvoa viranomaiselta Lupapisteen "Keskustelu"-ikkunan kautta hankkeesi eri vaiheissa. Palvelu ohjaa yhteydenottosi automaattisesti oikealle viranomaiselle.

Palvelun käyttöön löytyy selkeät ohjeet: Lupapisteen käyttöohjeet || Pikaopas Lupapisteen käyttöön

Lupapistepalvelu on avoinna 24/7.

Ruokolahden kunnan teknisen toimen mittaustiimi suorittaa tarvittaessa maasto- ja rakennusmittauksia erilaisten projektien ja rakennuslupapalveluiden yhteydessä sekä tilaustehtävien muodossa. Käytämme maastomittauksissa apuna Trimblen GNSS- kalustoa. Koordinaatisto on ETRS-GK29 ja korkeusjärjestelmä N2000.

Rakennuksen paikan merkintä ja korkeusaseman merkkaus

  • Käymme merkitsemässä asemakaava-alueilla rakennuslupahakemusten yhteydessä rakennuksen paikat maastoon ja otamme samalla sijaintitiedot ylös päivittämistä varten sähköiseen järjestelmään. Merkitsemme tarvittaessa korkeuspisteen tontille rakennustöiden helpottamiseksi.
  • Mittaustyöt sisältyvät rakennuslupamaksuun.

Tontin rajan/rajamerkkien näyttö

  • Teemme rajanäyttöjä yksityisille tonteille erinäisistä syistä. Tarvittaessa kepitämme tai maalaamme rajalinjaa. Huomioithan, että kunnan antama rajanäyttö ei ole virallinen. Käytämme kuitenkin samaa pohja-aineistoa maanmittauslaitoksen kanssa.
  • Rajanäytöistä veloitamme kulloinkin voimassa olevan tuntitaksan mukaisesti. Maastomittauksien tuntiveloitushinta on toistaiseksi 82,00 € (alv 0 %)/min. 1 h. Hintaan lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero.
  • Maanmittauslaitos vastaa Ruokolahden alueen varsinaisista maanmittaustoimituksista ja ylläpitää kiinteistörekisteriä. Mikäli pyykkit ovat hävinneet tai tarvitsette virallisen rajanäytön, käykää hakemassa rajankäyntitoimitusta maanmittauslaitoksen verkkosivuilta.
Yhteydenotot

Kristiina Korhonen, maanmittausinsinööri
puh. 044 4491253
s-posti kristiina.korhonen@ruokolahti.fi

Vesi ja viemäri

Taajamissa sijaitsevat kiinteistöt kuuluvat pääsääntöisesti Ruokolahden kunnan vesijohtoverkoston ja viemäröinnin piiriin. Uusien kiinteistönomistajien tulee siis liittyä kunnan vesihuoltoon. Omistajanvaihdoksissa sopimus siirtyy automaattisesti uudelle omistajalle.

Entisten vesiosuuskuntien alueet ovat yhdistyneet vuoden 2022 alusta kunnan vesihuoltoverkostoon (poislukien Salosaaren Toivialan vesiosuuskunta).

Taajaman ulkopuolella kiinteistön omistajilla ei aina ole velvollisuutta liittyä vesihuollon palvelujen käyttäjäksi, jos kiinteistön vedensaanti ja viemäröinti hoituvat asianmukaisesti muulla tavalla.

Vesimittarilukemien ilmoitus tapahtuu kulutus-webin kautta, tarvitset vain kulutuspaikan numeron ja mittarinumeron.

⇒ Lue lisää

 
Sähkö

Imatran Seudun Sähkö Oy sekä Parikkalan Valo Oy huolehtivat sähkönjakelusta Ruokolahden kunnan alueella. Voit tutustua tarjottuihin sähköliittymiin, tarkastella kulutustietoja ja käydä tarvittaessa tsekkaamassa häiriökarttaa sähköyhtiöiden kotisivuilta.


Imatran Seudun Sähkö Oy                                                                                                                                 Parikkalan Valo Oy

Asiakaspalvelu palvelee ma-pe klo. 9-15 || puh. 05 683 5209                                     Asiakaspalvelu ma - pe klo. 9 -15 || puh. 05 439 0203

⇒ Siirry Issoy:n sivuille                                                                                                                                          ⇒ Siirry Parikkalan Valo sivuille

 
Kaukolämpö & maakaasu

Kaukolämpöön voivat liittyä yksityisten henkilöiden lisäksi  kerrostalo- ja rivitaloasunnot. Maakaasuun liittyy yleensä kunnan kiinteistöt ja yksityiset yritykset. Verkostot ovat Ruokolahden kunnan ylläpitämiä ja liittyminen tapahtuu ottamalla yhteyttä kunnan teknisiin palveluihin.

Mikäli tahdot irtaantua kaukolämmöstä tai maakaasusta, voit tehdä vapaamuotoisen irtisanomisilmoituksen kirjallisena teknisiin palveluihin. Lue lisää irtisanomisehdoista ⇨ täältä ⇦

 
Jätehuolto

Jätehuoltoon liitytään ottamalla yhteyttä Etelä-Karjalan Jätehuollon asiakaspalveluun puhelimella, sähköpostilla tai verkkoasioinnin kautta. Palveluja tarjotaan niin pientaloille, taloyhtiöille kuin yrityksillekin.

Asiakaspalvelu palvelee ma-pe klo. 8-17 || puh. 010 841 1818

⇒ Siirry Ekjh:n sivuille

 
Valokuitu

BLC Telecom rakentaa paraikaa valokuituverkkoa Ruokolahden taajaman alueille.  Mikäli tahdot kotiisi kiinteän laajakaistan tasaisilla ja nopeilla yhteyksillä, tee sopimus valokuidusta BLC:n kanssa. Voit käydä tutustumassa palveluihin ja sopimuksiin BLC:n verkkosivuilla.

Asiakaspalvelu palvelee ma-pe klo. 9-16 || puh. 029 001 2000

⇒ Siirry BLC:n sivuille