Siirry pääsisältöön
Ruokolahden kunnantalo

Päätöksenteko

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa kunnassa. Ruokolahden kunnanvaltuutetut valitaan kuntalaisten äänestämänä kuntavaaleissa. Poliittiset päättäjät käyttävät päätösvaltaa myös muissa toimielimissä, kuten kunnanhallituksessa ja lautakunnissa. Lisäksi viranhaltijat tekevät osan päätöksistä.

Kunnanvaltuusto määrittelee kunnalle toiminta-ajatuksen, jonka pohjalta valtuusto ohjaa kunnan toimintaa.

Kunnanvaltuuston strategiaseminaarissa kunnan toiminta-ajatus muotoiltiin seuraavasti: 

 

"Rohkea asenne tulevaisuuteen"

 

Kunnanhallitus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo myös kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Hallituksen tärkeänä tehtäväalueena on kehittämis- ja siihen liittyvä projektitoiminta.