Siirry pääsisältöön
Leijona kiipeilytelineellä
Palvelu

Erityisvarhaiskasvatus

Palvelu

Erityisvarhaiskasvatus

Tukea tarvitsevan lapsen hoitopaikasta ja hoitomuodosta keskustelemme lapsen huoltajien kanssa. Erityisen tuen suunnittelussa tehdään yhteistyötä huoltajien, päiväkodissa työskentelevän varhaiskasvatuksen erityislastentarhanopettajan sekä tutkivan tahon asiantuntijoiden kanssa. Mahdollisimman varhain havaittu tuen tarve edistää lapsen kehitystä ja kasvua. Lapsen tarvitsemasta tuen määrästä ja laadusta riippuen ryhmiin pyritään kohdentamaan lisäresursseja. Tukitoimet ovat varhaiskasvatuksen tietoista tehostamista, suunnitelmallista päivittäisen ympäristön ja toiminnan arviointia ja muokkaamista lapsen tarpeiden mukaisesti.

Ehdot ja kriteerit

Tukitoimet aloitamme varhaiskasvatuksessa heti, kun tuen tarve huomataan.

Toimintaohje

Kun haet varhaiskasvatuspaikkaa ja tiedossasi on lapsesi tuen tarve, kirjoita se hakemuksen lisätietoja -osioon. Liitä lausunnot hakemukseen.

Lapsesi tuen tarve tulee selvittää varhaiskasvatussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Työhön voi sinun ja varhaiskasvatuksen henkilöstön lisäksi osallistua esimerkiksi psykologi, puheterapeutti tai toimintaterapeutti.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Jos lapsesi tarvitsee tukea fyysisen syyn tai tietoihin, taitoihin, tunne-elämään tai sosiaaliseen kehitykseen liittyvän syyn takia, kunta pyrkii joko toteuttamaan tuen nykyisessä varhaiskasvatuspaikassa tai löytämään lapsellesi paremmin sopivan paikan.

Lapsesi tukeminen voi olla erilaisia toiminnallisia ratkaisuja, eriytettyä pienryhmätoimintaa tai osa muuta päiväkoti- ja varhaiskasvatustoimintaa. Apuna voi olla varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Lastasi tuetaan monialaisena yhteistyönä terveydenhoitajien, psykologien, sosiaalityöntekijöiden, musiikkiterapeuttien, toimintaterapeuttien, puheterapeuttien, perheneuvolan, lastenpsykiatrian ja koulun kanssa.

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540