Siirry pääsisältöön
Kädet muodostavat sydämen
Palvelu

Esiopetuksen oppilashuolto

Palvelu

Esiopetuksen oppilashuolto

Esiopetuksen oppilashuolto on osa koulun oppilashuoltoa. Jos esioppilas tarvitsee yksilöllistä oppilashuoltoa, se järjestetään monialaisesti tarpeen mukaan. Esioppilaan oppilashuollon suunnittelussa on huoltajien lisäksi mukana esiopetusryhmän henkilökunta ja varhaiskasvatuksen erityisopettaja. Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat terveydenhuolto, kuraattori- ja psykologitoiminta.

Toimintaohje

Jos olet huolissasi lapsesi hyvinvoinnista esiopetuksessa tai vapaa-ajalla, voit keskustella lapsesi esiopetusryhmän henkilöstön kanssa tai ottaa yhteyttä suoraan erityislastentarhanopettajaan.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Esiopetuksen oppilaalla on oikeus oppilashuoltoon eli huolenpitoon lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä yksilönä että osana ryhmää. Henkilökohtaisina palveluina esiopetukseen osallistuva lapsi voi saada neuvolan terveydenhoitopalveluja sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja. Tarvittaessa lapsen tueksi kootaan monialainen asiantuntijaryhmä.

Oppilashuollon tavoitteena on luoda lapselle terve ja turvallinen oppimis- ja kasvuympäristö, tukea oppimista, lieventää ja ehkäistä oppimisen esteitä ja oppimisvaikeuksia, suojata mielenterveyttä ja ehkäistä syrjäytymistä.

Esiopetuksen oppilashuoltoa toteuttavat hyvintointialueen viranomaiset yhteistyössä lapsen vanhempien tai huoltajien ja lapsen itsensä kanssa.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20131287