Siirry pääsisältöön
Lapsi kiipeää telineillä
Palvelu

Esiopetus

Palvelu

Esiopetus

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Esiopetusryhmiä on Ruokolahden päiväkodissa kaksi. Toinen ryhmä toimii päiväkodissa ja toinen koulun tiloissa. Ryhmissä työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee yhteistyötä esiopetusryhmien kanssa. Lapsen oppimisvalmiuksia tuetaan ja havaittuihin vaikeuksiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lukuvuosi 2023–2024

Syyslukukausi 21.8.–21.12.2023 (83 työpäivää) 23.–29.10.2023 syysloma 22.12.2023–7.1.2024 joululoma

Kevätlukukausi 8.1.–31.5.2024 (95 työpäivää) 26.2.–3.3.2024 talviloma 10.5.2024 vapaapäivä

Toimintaohje

Esiopetukseen haku tapahtuu sähköisesti eDaisy -asiointipalvelun kautta esiopetushakemuksella. Löydät linkin ohjelmaan kunnan verkkosivuilta, palvelut -kohdasta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla. Samalla hakemuksella voi hakea myös esiopetuksen lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta ja kuljetusta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Esiopetusaika on maksutonta. Esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus on maksullista.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna päiväkodissa tai koulussa. Esiopetusta järjestetään myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Jos esiopetuksen oppilaalla ilmenee tuen tarvetta, on hänellä oikeus tarvitsemiinsa avustajapalveluihin ja apuvälineisiin.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628