Siirry pääsisältöön
Lapsi kiipeää telineillä
Palvelu

Esiopetus

Palvelu

Esiopetus

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Varhaiskasvatus, esiopetus ja perusopetus muodostavat lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.

Ruokolahden päiväkodissa on yksi esiopetusryhmä. Ryhmässä työskentelee varhaiskasvatuksen opettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Varhaiskasvatuksen erityisopettaja tekee yhteistyötä esiopetusryhmän kanssa. Lapsen oppimisvalmiuksia tuetaan ja havaittuihin vaikeuksiin puututaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Lukuvuosi 2024–2025

Syyslukukausi 19.8.–19.12.2024 (83 työpäivää) 21.–27.10.2024 syysloma 20.12.2024– 6.1.2025 joululoma

Kevätlukukausi 7.1.–28.5.2025 (93 työpäivää) 24.2.–2.3.2025 talviloma 2.5.2025 vapaapäivä

Toimintaohje

Esiopetukseen haku tapahtuu sähköisesti eDaisy -asiointipalvelun kautta esiopetushakemuksella. Löydät linkin ohjelmaan kunnan verkkosivuilta, palvelut -kohdasta. Palveluun kirjautuminen tapahtuu verkkopankkitunnuksilla. Samalla hakemuksella voi hakea myös esiopetuksen lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta ja kuljetusta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Esiopetusaika ja esiopetuksen lisäksi tarvittava varhaiskasvatus ovat maksuttomia.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna päiväkodissa tai koulussa. Esiopetusta järjestetään myös yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Esiopetusikäiset eli 6-vuotiaat osallistuvat esiopetukseen. Esiopetukseen osallistuvat myös ne 7-vuotiaat, joiden koulunkäynnin aloittamista on lykätty. Siihen voivat osallistua ne 5-vuotiaat, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Lapset saavat esiopetusta aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Lapset saavat tänä aikana myös lounaan.

Jos esiopetuksen oppilaalla ilmenee tuen tarvetta, on hänellä oikeus tarvitsemiinsa avustajapalveluihin ja apuvälineisiin.

Esiopetukseen osallistuminen on perusopetuslain mukaan velvoittavaa. Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628