Siirry pääsisältöön
Hukkakaura
Palvelu

Ilmoitus hukkakaurasta

Palvelu

Ilmoitus hukkakaurasta

Hukkakaurasta on aina ilmoitettava kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Ilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, esimerkiksi alueen haltija tai hukkakauratarkastaja.

Ilmoituksen seurauksena alueella tehdään hukkakaurakatselmus ja alue lisätään hukkakaurarekisteriin. Lisäksi alueen haltija saa hukkakauran torjuntaohjeet.

Ehdot ja kriteerit

Jos elinkeinonharjoittaja on sijoittautunut johonkin toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon ja tarjoaa palveluitaan tilapäisesti Suomessa, toimintaan vaaditaan samat luvat kuin Suomeenkin sijoittautuneilta elinkeinonharjoittajilta.

Toimintaohje

Ilmoita hukkakaurasta kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.Jos huomaat hukkakauraa itse hallitsemallasi maalla, tee siitä kasvukaudella ilmoitus mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään seuraavan pinta-alatukihaun yhteydessä.

Jos hukkakauraa kasvava alue ei kuulu tukihaun piiriin, tee siitä vapaamuotoinen ilmoitus maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Kirjaa ilmoitukseen:

  • nimesi ja yhteystietosi
  • arvio esiintymän laajuudesta
  • onko torjuntatoimet aloitettu
  • havaittu hukkakaurasaastunnan aste.

Jos huomaat hukkakauraa jonkun toisen mailla, tee myös siitä ilmoitus maaseutuelinkeinoviranomaiselle. Kirjaa ilmoitukseen seuraavat asiat:

  • oma nimesi (ei pakollinen, ei tule alueen haltijan tietoon)
  • alueen haltijan nimi (ei aina ilmoittajan tiedossa)
  • peruslohkon numero tai kuvaus hukkakaurasaastunnan sijainnista (peruslohkon numero ei yleensä ole ilmoittajan tiedossa)
  • arvio esiintymän laajuudesta
  • onko asiasta ilmoitettu alueen haltijalle.

Hukkakaurailmoituksen saamisen jälkeen maaseutuelinkeinoviranomainen tekee alueella hukkakaurakatselmuksen ja antaa alueen haltijalle hukkakauran torjuntaohjeet mahdollisimman pian.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Määräaika

Ilmoituksen hukkakaurasta voi tehdä milloin tahansa. Alueen haltijan on ilmoitettava hukkakaurasta kasvukaudella mahdollisimman nopeasti, kuitenkin viimeistään seuraavan pinta-alatukihaun yhteydessä.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Laki hukkakauran torjunnasta

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20020185

Asetus hukkakauran torjunnasta

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2021/20210368