Siirry pääsisältöön
Etelä-Karjalan jätehuollon logo
Palvelu

Jätteiden keräys ja vastaanotto

Palvelu

Jätteiden keräys ja vastaanotto

Vie kaikki sellaiset jätteet, joita et voi laittaa tavalliseen jäteastiaan oman kuntasi Hyödyksi-asemalle tai Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen. Kierrätettävät jätteet voi myös viedä ekopisteille.

Toimintaohje

Lajittele jätteesi oman asuinkiinteistösi jäteastioihin. Jos kierrätettäville jätteille ei ole kiinteistöllä jäteastioita, voit viedä ne ilmaiseksi ekopisteelle, Hyödyksi-asemalle tai Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen.

Voit tuoda Hyödyksi-asemalle tai Kukkuroinmäen käsittelykeskukseen myös esimerkiksi:

  • vaarallisia jätteitä
  • rakennus- ja remontointijätettä
  • sähkölaitteita
  • puutarhajätteitä

Ennen kuin lähdet tuomaan jätteitä, selvitä verkkosivuiltamme tai asiakaspalvelustamme, onko vastaanottopaikka auki. Nettisivuilta voit myös tarkistaa, mitkä jätteet ovat maksullisia ja mitkä otetaan vastaan ilmaiseksi.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Osa jätejakeista otetaan vastaan ilmaiseksi.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Jokainen, joka tuottaa jätettä, on jätelain mukaan velvollinen huolehtimaan jätteistään asianmukaisesti. Mahdollisimman suuri osa jätteestä tulee lain mukaan lajitella ja kierrättää tai käyttää muuten hyödyksi.

Asumisessa syntyvän yhdyskuntajätteen jätehuollon järjestämisestä vastaa kunta. Osan jätteistä asukkaat voivat viedä kiinteistön omiin jäteastioihin, ja osa jätteistä tulee viedä alueelliseen keräys- tai vastaanottopaikkaan. Kunnan on järjestettävä myös vaarallisen jätteen vastaanotto ja käsittely.

Tiettyjen jätteiden, kuten sähkö- ja elektroniikkaromun, akkujen ja paristojen, pakkausjätteiden, paperijätteiden ja ajoneuvojen renkaiden, alueellisesta vastaanotosta vastaavat niiden valmistajat ja maahantuojat, joiden järjestämiin vastaanottopaikkoihin jätteitä voi toimittaa.

Jätelaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110646