Siirry pääsisältöön
Puumukeja koristekahvalla
Palvelu

Kansalaisopisto

Palvelu

Kansalaisopisto

Ruokolahden kansalaisopisto tarjoaa monipuolisia opiskelu- ja harrastusmahdollisuuksia sekä lapsille että aikuisille eri toimipaikoissa kuntamme alueella. Kansalaisopiston opinto-ohjelma jaetaan kotitalouksiin Ruokolahdella. Voit myös tutustua kurssitarjontaan internetissä. Opiskelija saa pyynnöstä maksullisen osallistumistodistuksen.

Opiskelukustannukset

Kurssimaksut laskutetaan syksyn kurssit ja kevään kurssit lukukausittain.

Normaalihintaiset kurssit 40 € – 76 €, hinta mainittu kurssin kohdalla. Erikoismaksulliset kurssit 64 € – 96 €, mm. kuvataidekoulu, yksinlaulu ja musiikin instrumenttiopetus. Kurssimaksut laskutetaan kurssien alkamisen jälkeen. Maksun laiminlyönti aiheuttaa opiskeluoikeuden menetyksen. Kesken toimintakauden lakkautuvien kurssien maksuja ei palauteta. Kevätlukukaudella mukaan tulevat uudet opiskelijat maksavat puolet koko toimintakauden kestävien kurssien kurssimaksusta. Kirjat, monisteet ja työaineet kustantaa opiskelija.

Ehdot ja kriteerit

Kursseille osallistuminen vaatii ilmoittautumisen. Palvelu on maksullista ja ilmoittautuminen on sitova.

Kansalaisopistot ovat avoimia kaikille.

Toimintaohje

Kurssipaikan peruutus

Kurssipaikan peruutus on tehtävä kirjallisesti vapaamuotoisella ilmoituksella, kirjeitse tai sähköpostitse, kansalaisopiston toimistoon.

Varattu kurssipaikka tulee perua

Koko lukuvuoden kestävien kurssien osalta peruutus tulee tehdä välittömästi syyslukukauden ja / tai myös kevätlukukauden ensimmäisen opetuskerran jälkeen, lyhytkurssien osalta viimeistään viikkoa ennen kurssin alkua. Myöhemmin saapuneita kurssipaikan peruutuksia ei huomioida. Peruuttamattomista kurssipaikoista veloitetaan koko kurssin hinta.

Kurssiohjelma ja ilmoittautumisohjeet löytyvät opiston verkkosivuilta.

Maksullisuuden tiedot

Maksu vaihtelee kursseittain. Opiskelija saa pyynnöstä osallistumistodistuksen. Todistus maksaa toimistosta noudettuna 5 €. Edellisten toimintakausien kurssien todistusmaksu on 12 €. Postitse lähetettynä lisätään voimassa olevat posti- ja lähetyskulut.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kansalaisopistot tarjoavat mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiselle. Useimmiten opiskelu kansalaisopistossa ei tähtää tutkinnon suorittamiseen, vaan opiskelijan monipuoliseen kehittymiseen, elinikäiseen oppimiseen, hyvinvointiin ja aktiiviseen kansalaisuuteen.

Osa kansalaisopistoista järjestää myös opetussuunitelmaan perustuvaa taiteen perusopetusta. Opistot tarjoavat myös avointa yliopisto-opetusta. Kansalaisopistoja ylläpitävät kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt tai yhteisöt opetus- ja kulttuuriministeriön luvalla. Ylläpitäjät päättävät opetuksen sisällöstä itsenäisesti. Usein opetus keskittyy kädentaitoihin ja harrastuksiin, kieliin ja taideaineisiin. Opetus on tyypillisesti ryhmäopetusta iltaisin tai viikonloppuna. Opetus voi olla lähi- tai etäopetusta.

Laki vapaasta sivistystyöstä

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980632