Siirry pääsisältöön
Palvelu

Kouluruokailu

Palvelu

Kouluruokailu

Varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja niihin aterioihin ja välipaloihin, jotka tarjoillaan heidän päivittäisinä varhaiskasvatusaikoinaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Esioppilaat ruokailevat koulun ruokalassa. Muut varhaiskasvatuksessa olevat lapset ruokailevat toistaiseksi päiväkodissa. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten ja koululaisten allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet. Ruokolahden koulussa on laadukkaat ruoat, ja myös kasvisvaihtoehto on tarjolla. Koulussa tarjotaan ruokaa ja salaatteja suomalaisten terveyssuositusten mukaisesti. Ruokolahden kouluruoka on monipuolista ja hyvää. Ruokolahden koulussa tarjotaan kouluruoan lisäksi myös välipala. Ruokalan henkilökunta on rento ja ystävällinen; heiltä voi kysyä ihan mitä vain!

Maksullisuuden tiedot

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat hoidon kuukausittaisissa maksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset ja ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628