Siirry pääsisältöön
Malliateria
Palvelu

Kouluruokailu

Palvelu

Kouluruokailu

Perus - ja esiopetuksen oppilaat ja viisivuotiaiden ryhmien lapset ruokailevat koulun ruokalassa. Muut varhaiskasvatuksessa olevat lapset ruokailevat toistaiseksi päiväkodissa.

Ruokolahden koulussa on tarjolla laadukasta terveyssuositusten mukaista ruokaa ja valittavana on myös kasvisvaihtoehto. Oppilaat saavat kouluruoan lisäksi myös välipalan.

Maksullisuuden tiedot

Kouluruokailu on maksutonta. Varhaiskasvatuspalvelut ovat maksullisia.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Niin osa-aikaisessa kuin kokopäiväisessä varhaiskasvatuksessa olevat lapset ovat oikeutettuja ruokailuun ja tarvittaviin välipaloihin, joista vanhemmat maksavat kuukausittaisissa varhaiskasvatusmaksuissaan. Esi- ja perusopetuksen oppilaat ovat oikeutettuja kunnan tarjoamaan maksuttomaan kouluateriaan koulupäivinä. Lukiolaiset, ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat ja kansanopistossa opiskelevat oppivelvolliset ovat oikeutettuja ateriaan vähintään niinä päivinä, joina opetus tapahtuu koulussa.

Päiväkoti- ja kouluruokailun järjestämisessä otetaan huomioon pienten lasten, koululaisten ja opiskelijoiden allergiat ja muut sairaudet, eettiset valinnat ja uskonnon erityispiirteet.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista

http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20161503

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628