Siirry pääsisältöön
Ilmoitus
Palvelu

Kunnan viralliset ilmoitukset

Palvelu

Kunnan viralliset ilmoitukset

Kunnan viralliset kuulutukset ja ilmoitukset julkaistaan sähköisesti kunnan verkkosivuilla sekä tarvittaessa ja tarpeellisilta osiltaan sanoma- ja paikallislehdissä.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Kunnan on käytettävä viestinnässään ensisijaisesti sähköisiä kanavia. Lisäksi kunta voi päättää julkaista ilmoituksiaan myös muulla tavalla, esimerkiksi ilmoitustaululla.

Ilmoitusten on oltava verkossa 14 vuorokautta. Tämän jälkeen vähintään ilmoituksen sisältämät henkilötiedot on poistettava verkosta.

Verkossa on oltava saatavilla ainakin seuraavat kuntaan liittyvät tiedot: • kuntastrategia • hallintosääntö • talousarvio ja -suunnitelma • tilinpäätös • tarkastuslautakunnan arviointikertomus • tilintarkastuskertomus • kuntien yhteistoimintaa koskevat sopimukset • konserniohje • luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset • luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet • palveluista perittävät maksut.

Lisäksi monet kunnat julkaisevat esityslistat, pöytäkirjat ja monet ilmoitukset sähköisesti omilla verkkosivuillaan sikäli kuin asiakirjoissa ei ole salassa pidettävää tietoa.

Kuntalaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150410