Siirry pääsisältöön
Palvelu

Liikenneturvallisuus

Palvelu

Liikenneturvallisuus

Valtakunnallisena liikenneturvallisuustavoitteena on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti liikenteessä. Imatran seudun kuntien yhteinen liikenneturvallisuusvisio korostaa kaikkien yhteistä vastuuta turvallisesta liikkumisesta:

”Ehjänä perille – se on siusta ja miusta kii”

Imatran seudun kuntien liikenneturvallisuussuunnitelmat valmistuivat kesällä 2019. Imatran, Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kuntien sekä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen lisäksi työhön osallistuivat Liikenneturva, Kaakkois-Suomen poliisilaitos sekä Etelä-Karjalan pelastuslaitos. Yhteisenä tavoitteena on vähentää seudulla tapahtuvien liikenneonnettomuuksien määrää ja tehdä liikkumisesta turvallisempaa.

Liikenneturvallisuustyö Liikenneturvallisuussuunnitelmissa sovittiin yhtenäiset painopisteet liikenneturvallisuustyölle:

  1. Koululaisten ja nuorten liikenneturvallisuus parantuu
  2. Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuus parantuu ja suosio kasvaa
  3. Päättäjien liikenneturvallisuustietous lisääntyy ja päättäjät ovat vahvemmin mukana liikenneturvallisuustyössä
  4. Ikääntyneiden turvallinen liikkuminen lisääntyy. Liikenneturvallisuutta voidaan edistää kolmella tavalla: vaikuttamalla liikkujiin, liikenneympäristöön sekä liikkumisvälineisiin. Liikenneturvallisuuden parantaminen edellyttää laajaa keinovalikoimaa ja siten monien eri tahojen yhteistyötä. Samanaikaisesti tarvitaan asenteisiin, tietoihin ja taitoihin, maankäyttöön, liikenneympäristöön ja liikkumisvälineisiin kohdistuvia toimia sekä liikenteen valvontaa. Liikenneturvallisuuden parantuminen edellyttää suunnitelmallista ja pitkäjänteistä työtä. Tilastokeskuksen tieliikenneonnettomuustilaston mukaan Imatran seudulla tapahtui vuosina 2014–2018 keskimäärin 91 tieliikenneonnettomuutta vuosittain. Onnettomuuksista keskimäärin 32 johti henkilövahinkoon ja niissä menehtyi keskimäärin kolme ja loukkaantui 40 henkilöä vuosittain. Vastaavalla tarkastelujaksolla Ruokolahden alueella tapahtui keskimäärin 20 tieliikenneonnettomuutta vuosittain, missä loukkaantui keskimäärin 9 henkilöä.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.