Siirry pääsisältöön
Puun kantoja
Palvelu

Maisematyölupa

Palvelu

Maisematyölupa

Maisemaa muuttavaa maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai näihin verrattavaa toimenpidettä ei saa suorittaa ilman lupaa (toimenpiderajoitus):

  • asemakaava-alueella
  • alueella, jossa on voimassa Maankäyttö- ja rakennuslain 53 §:ssä tarkoitettu rakennuskielto asemakaavan laatimiseksi tai jolle yleiskaavan laatimista tai muuttamista varten on niin määrätty

Toimenpiteen luvan tarpeen arvioi ensi kädessä rakennustarkastaja. Esimerkiksi yhdenkin puun kaataminen voi edellyttää lupaa.

Maisematyöluvan alaiset toimenpiteet eivät koske maa-ainesten ottamista (maa-ainesten kaupallinen myynti), joka on maa-aineslain piiriin kuuluvaa toimintaa. Maa-ainesluvista vastaa Imatran seudun ympäristötoimi.

Maisematyöluvan myöntää kunnan rakennustarkastaja. Lupapäätös tulee lainvoimaiseksi 14 päivän oikaisuvaatimusajan jälkeen. Maisematyölupa on voimassa kolme (3) vuotta. Päätöksen noudattamista valvoo rakennusvalvonta.

Toimintaohje

Maisematyölupaa haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelun kautta. Hakemuksesta tulee käydä ilmi millaisista ja kuinka laajoista toimenpiteistä on kyse (maanrakennustyössä myös nykyiset ja tulevat korot), mahdolliset jälkihoitotoimenpiteet (esim. uuden puun istutus, maanrakennustyön maisemointi tms.) sekä perustelut toimenpiteille. Lisäksi hakemuksen yhteydessä tulisi esittää tarpeelliset liitteet.

Lupahakemuksen liitteeksi on usein laitettava seuraavat asiakirjat:

  • asemapiirustus, puiden kaataminen ja muut luvan varaiset työt on esitetty
  • selvitys rakennuspaikan omistus- ja hallintaoikeudesta
  • naapuritiedotukset, -kuulemiset tai suostumukset

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.