Siirry pääsisältöön
Tulen liekkejä
Palvelu

Palotarkastus

Palvelu

Palotarkastus

Palotarkastuksista vastaa kuntien yhteinen pelastusviranomainen. Palotarkastuksiin kuuluvat yleinen ja erityinen palotarkastus, jälkitarkastus, ylimääräinen palotarkastus sekä omavalvonta. Palotarkastaja antaa paloturvallisuudesta ohjeita ja neuvoja, ja tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Kiinteistön omistajan, haltijan tai toiminnanharjoittajan on pyynnöstä toimitettava viranomaiselle pelastussuunnitelma ja muita tietoja rakennuksen palo- ja poistumisturvallisuudesta.

Palotarkastus on pelastusviranomaisen tekemä valvontakäynti. Palotarkastuksella valvotaan pelastuslakiin ja kemikaaliturvallisuuslakiin perustuvien velvoitteiden noudattamista ja annetaan neuvoja ja ohjeita turvallisuuden kehittämiseksi. Tarkastuksesta laaditaan pöytäkirja.

Vakavissa turvallisuuspuutteissa pelastusviranomainen voi tarvittaessa antaa korjausmääräyksiä tai suosituksia.

Asuinrakennusten ja vapaa-ajan asuntojen palotarkastuksia voidaan toteuttaa paloturvallisuuden itsearvioinnin keinoin.

Asioi tästä

Toimintaohje

Pelastuslaitos sopii palotarkastuksesta palotarkastuskohteen vastuuhenkilön kanssa.

Päästä palotarkastuksen tekijä kaikkiin tarkastettaviin tiloihin ja kohteisiin. Esitä tarkastajalle kaikki tarvittavat asiakirjat.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Pelastuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2011/20110379