Siirry pääsisältöön
Ruokolahden koulu ilmakuva
Palvelu

Perusopetus

Palvelu

Perusopetus

Kunnan lapset ja nuoret opiskelevat vuonna 2018 valmistuneessa Ruokolahden koulussa. Koulussa opiskelee noin 400 oppilasta vuosiluokilla 1-9.

Laadukas opetussuunnitelman mukainen opetus huomioi jokaisen lapsen ja nuoren vahvuudet. Opetuksessa hyödynnetään monipuolisesti erilaisia pedagogisia menetelmiä ja myös digivälineitä. Jokainen oppilas saa oman kannettavan tietokoneen käyttöönsä opintojensa ajaksi. Koulun viihtyisät ja modernit tilat mahdollistavat opiskelun luokkatiloissa, mutta tilat ovat tarpeen mukaan muokattavissa erilaisiin pedagogisiin tarpeisiin.

Koko kouluyhteisö tekee kehittämistyötä sen eteen, että Ruokolahden koulukulttuurin perustana on laaja-alainen hyvinvointi, niin koulun aikuisten kuin jokaisen lapsen. Kannustava, innostunut, sinnikäs, turvallinen ja yhteen hiileen puhaltava – mm. näitä arvoja kohti haluamme yhdessä pyrkiä.

Hyvinvointi koostuu monista asioista, joista yksi on maistuva kouluruoka. Oppilaille, joiden koulupäivä kestää kuusi tuntia, tarjotaan maksuton välipala vireystilan tueksi.

Harrastamisen Ruokolahden malli tarjoaa monipuolisia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän ohessa ja päätteeksi. Koulun kerhot ovat maksuttomia ja myös koulukuljetuksissa kulkevilla on mahdollisuus osallistua niihin.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Suomessa vakinaisesti asuvan lapsen oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, kun hän täyttää seitsemän vuotta. Oppivelvollisuus päättyy, kun opiskelija täyttää 18 vuotta tai kun hän tätä ennen suorittaa toisen asteen tutkinnon (ylioppilastutkinto tai ammatillinen tutkinto) tai vastaavan ulkomaisen koulutuksen.

Vamman tai sairauden takia oppivelvollisuus voi olla pidennetty. Aikuiset voivat suorittaa perusopetuksen oppimäärän esimerkiksi aikuislukioissa tai kansan- ja työväenopistoissa.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628