Siirry pääsisältöön
Kaivinkone purkaa taloa
Palvelu

Purkamislupa

Palvelu

Purkamislupa

Asemakaava-alueella sijaitsevan rakennuksen tai sen osan purkamiseen tarvitaan purkamislupa. Luvasta päättää kunnan rakennusvalvonta. Purkamislupa on haettava myös asemakaava-alueen ulkopuolella oleville kohteille.

Vaikka purkuun ei tarvittaisi lupaa, purkamisesta on tehtävä purkamisilmoitus rakennusvalvonnalle 30 päivää ennen työn aloitusta.

Vuosien saatossa rekisteriin on jäänyt poistamatta jo luvallisesti ilmoituksella purettuja rakennuksia. Jos esimerkiksi kiinteistöveropäätöksen tiedoissa näkyy, tai muussa viranomaistoiminnassa tulee esille, jo purettuja rakennuksia, ilmoituksen rakennuksen poistumasta voi tehdä RK9 ilmoituksella. Ilmoitus jätetään allekirjoitettuna rakennusvalvontaan. Lisätiedot kenttään tulee lisätä arvioitu ajankohta ( vuosi ) milloin purkamislupa / -ilmoitus on jätetty.

Toimintaohje

Rakennuksen tai sen osan purkamista koskevan luvan tai ilmoituksen yhteydessä on esitettävä selvitys rakennusjätteen määrästä ja laadusta sekä sen lajittelusta, jollei jätteen määrä ole vähäinen. Purettavalle rakennusmateriaalille tulee ensisijaisesti hakea uusiokäyttöä. Erikseen tulee ilmoittaa terveydelle tai ympäristölle vaarallisesta rakennus- tai purkujätteestä ja sen käsittelystä.

Purkamislupahakemuksessa tarvittavia yleisimpiä asiakirjoja ovat:

  • purkamislupahakemus/purkuilmoitus
  • valtakirja hakemuksen allekirjoittamiseen, mikäli hakija ei itse allekirjoita hakemusta
  • selvitys omistus- tai hallintaoikeudesta
  • selvitys naapurille tiedottamisesta
  • selvitys purkutyössä syntyvän purkujätteen käsittelystä
  • valokuvia purettavasta rakennuksesta
  • ilmoitus rakennuksen poistumasta (RK9-lomake)

Purkamislupa on voimassa kaksi vuotta. Kuitenkin, jos purkutyö on osana rakennuslupaa, on sen voimassaoloaika rakennusluvan voimassa olon mukaisesti viisi vuotta.

Luvat haetaan sähköisesti lupapiste-palvelun kautta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.