Siirry pääsisältöön
Koulu ja monitoimiareena
Palvelu

Taiteen perusopetus

Palvelu

Taiteen perusopetus

Taiteen perusopetusta on saatavissa kuvataiteessa. Opiskelu luo edellytyksiä kuvataiteen jatko-opinnoille, elinikäiselle harrastamiselle ja visuaalisen kulttuurin kehittämiselle. Opetus toteutetaan Opetushallituksen vahvistamien taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti.

Toimintaohje

Kuvataidekouluun ilmoittaudutaan opettajalle; yhteystiedot opinto-ohjelmassa.

Maksullisuuden tiedot

Oppilailta voidaan periä opetuksesta kohtuullisia maksuja.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Taiteen perusopetus on tarkoitettu ensisijaisesti lapsille ja nuorille. Se on tavoitteellista, tasolta toiselle etenevää opetusta, jota järjestetään taideoppilaitoksissa sekä kansalaisopistoissa.

Taiteen perusopetuksessa opiskelija saa valmiuksia ilmaista itseään taiteen keinoin. Hän voi halutessaan hakeutua taiteenalan ammatilliseen ja korkea-asteen koulutukseen.

Opetusta voivat järjestää kunnat, kuntayhtymät, yhdistykset, säätiöt ja valtion oppilaitokset. Opetus perustuu valtakunnalliseen yleisen ja laajan oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin.

Laki taiteen perusopetuksesta

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633