Siirry pääsisältöön
Väestönsuojan tunnus
Palvelu

Väestönsuojelu

Palvelu

Väestönsuojelu

Kokonaisturvallisuus on tavoitetila, jossa maakunnan väestön elinmahdollisuuksiin ja muihin alueemme elintärkeisiin toimintoihin kohdistuvat uhkat ovat hallittavissa. Alueemme elintärkeät toiminnot turvataan viranomaisten, elinkeinoelämän ja järjestöjen yhteistoimintana. Kokonaisturvallisuuden hallinta Etelä-Karjalassa kattaa uhkiin varautumisen, erilaisten häiriö- ja kriisitilanteiden johtamisen ja niistä toipumisen. TURVA- konsepti on Etelä-Karjalan maakunnan alueelle muodostettu toimintamalli, jonka keskeisenä tehtävänä on edistää, kehittää, yhteen sovittaa ja koordinoida kokonaisturvallisuuteen liittyviä asiakokonaisuuksia sekä yhteistoimintaa maakunnan kehyksessä. Keskeiset foorumit/työryhmät ovat: EKTURVA -> kokonaisuus EKTURVA:n sihteeristö + asiantuntijat Valmiusryhmä - viranomaisryhmä KuntaTURVA – kuntien varautuminen ja valmiussuunnittelu Sisäisen turvallisuuden ohjausryhmät (2) -> sisäisen turvallisuuden ohjelman mukaiset toimenpiteet EKTURVA:n sihteeristö on TURVA-konseptin valmisteleva elin.