Siirry pääsisältöön
Koulu, päiväkoti ja liikuntakeskus
Palvelu

Valmistava opetus

Palvelu

Valmistava opetus

Valmistava opetus on tarkoitettu 6-17-vuotiaille lapsille ja nuorille, joiden suomen kielen taito ei vielä riitä perusopetuksen aloittamiseen suomen kielellä. Valmistavassa opetuksessa opiskellaan suomen kieltä, tutustutaan suomalaiseen kouluun ja kulttuuriin. Tavoitteena on kehittää kielitaitoa ja valmiuksia perusopetukseen siirtymiseen sekä edistää kotoutumista.

Valmistavan opetuksen oppilaiden kielitaito ja opiskeluvalmiudet vaihtelevat, joten opetukselle ei ole määritelty valtakunnallista tuntijakoa tai oppimäärää. Jokaiselle oppilaalle laaditaan oma opinto-ohjelma. Valmistavan opetuksen aikana taitojen kehittyessä oppilaita integroidaan oppilaan ikätasoa vastaaviin esi- ja perusopetuksen ryhmiin oppilaan omassa opinto-ohjelmassa määritellyllä tavalla.

Ruokolahdella aloitti elokuussa 2022 valmistavan opetuksen ryhmä. Tarkemmin valmistavan opetuksen ryhmästä voi tiedustella Ruokolahden koulun rehtorilta.

Asioi tästä

Toimintaohje

Tarkemmin valmistavan opetuksen ryhmästä voi tiedustella Ruokolahden koulun rehtorilta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on ilmainen.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuslaki

https://finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628