Siirry pääsisältöön
Lapsi kädet ylhäällä
Palvelu

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Palvelu

Varhaiskasvatuksen vuorohoito

Vuorohoitoa järjestetään Ruokolahden päiväkodissa perheiden tarpeiden mukaan Kaislat vuorohoitoryhmässä. Oikeus vuorohoitoon on lapsella, jonka huoltajat ovat yhtäaikaisesti vuorotyössä ja työnsä vuoksi estyneitä hoitamasta lapsiaan. Vuorotyöstä pyydämme toimittamaan todistuksen työnantajalta

Ehdot ja kriteerit

Lapsen oikeus vuorohoitoon perustuu huoltajan epäsäännöllisiin työaikoihin.

Voitte hakea lapsellenne vuorohoitopaikkaa, jos käytte vuorotyössä tai opiskelette iltaisin.

Varhaiskasvatuksen vuorohoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada varhaiskasvatusta, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voi muuten järjestää.

Toimintaohje

Hae lapsellesi vuorohoitoa eDaisyn kautta varhaiskasvatushakemuksella, johon kirjaat lapsen tarvitsemat hoitoajat.

Maksullisuuden tiedot

Vuorohoito on maksutonta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Lapsi voi saada vuorohoitopaikan silloin, kun hänen vanhempansa tai muu huoltajansa tekee vuorotyötä tai opiskelee iltaisin. Vuorohoidossa lapsi osallistuu varhaiskasvatukseen esimerkiksi iltaisin, öisin, viikonloppuisin tai arki- ja juhlapyhinä.

Varhaiskasvatuksen vuorohoito järjestetään päiväkodissa tai perhepäivähoidossa.

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540