Siirry pääsisältöön
Lapsi ja leijona
Palvelu

Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

Palvelu

Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

Lasten tarvitsema varhaiskasvatus järjestetään päiväkodilla Suopursut - ryhmässä aamuisin ja iltapäivisin. Vuorohoitoa tarvitseville esioppilaille on tehty sijoitus myös Kaislat vuorohoito -ryhmään.

Toimintaohje

Esiopetuksen lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta haetaan esiopetushakemuksella.

Maksullisuuden tiedot

Esiopetusaika on ilmaista. Lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta laskutetaan valitun maksuluokan 0-40 h/kk ( 30% kokopäivähoidon maksusta) tai 41- h/kk maksuluokan mukaan (60 % kokopäivähoidon maksusta).

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusta on aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa. Alakoulussa järjestettävän esiopetuksen jälkeen lapset joko pääsevät kotiin tai siirtyvät saatettuina päiväkotiin tai esimerkiksi kerhoihin.

Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540