Siirry pääsisältöön
Lapsi leijonan selässä kiipeilytelineen alla
Palvelu

Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

Palvelu

Varhaiskasvatus esiopetusikäisille

Lasten tarvitsema varhaiskasvatus järjestetään päiväkodilla Suopursut ryhmässä aamuisin ja iltapäivisin. Vuorohoitoa tarvitseville esioppilaille on tehty sijoitus myös Kaisla-vuorohoito-ryhmään.

Ehdot ja kriteerit

Esioppilaan kuljetus yhdistetään koulukuljetuksiin ja tapahtuu linja-autolla tai taksilla.

Toimintaohje

Esiopetuksen lisäksi tarvittavaa varhaiskasvatusta haetaan esiopetushakemuksella, kuten myös maksutonta kuljetusta, mikäli matka esiopetukseen ylittää kolme kilometriä ja lapsella on saattaja kuljetukseen.

Maksullisuuden tiedot

Esiopetusaika ja lisäksi tarvittava varhaiskasvatus ovat maksuttomia. Esiopetushakemuksella valitaan esiopetusajan lisäksi tarvittava varhaiskasvatuksen tuntiluokka joko 0-40 h/kk tai 41- h/kk.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Esiopetusta on aamupäivisin neljä tuntia päivässä. Jos lapsi osallistuu esiopetukseen päiväkodissa, opetuksen jälkeinen iltapäivä on normaalia päiväkotitoimintaa. Alakoulussa järjestettävän esiopetuksen jälkeen lapset joko pääsevät kotiin tai siirtyvät saatettuina päiväkotiin tai esimerkiksi kerhoihin.

Lapsen huoltaja on vastuussa siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai sen tavoitteet saavuttavaan toimintaan oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä lukuvuotena.

Perusopetuslaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628

Varhaiskasvatuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2018/20180540