Siirry pääsisältöön
Vesihana
Palvelu

Vesiosuuskunta-avustukset

Palvelu

Vesiosuuskunta-avustukset

Vesiosuuskunta on alueen asukkaiden perustama, omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Harvaan asutuissa kunnissa tai keskustojen ulkopuolella vesiosuuskunnat täydentävät kunnan vesilaitoksen toimintaa.

Vesiosuuskuntiin voi toiminnan alkuvaiheessa hakea tukea kunnalta. Lisäksi niihin voi hakea valtion tai Euroopan unionin investointitukea.

Kunta voi toimia osuuskunnan lainan takaajana, kustantaa suunnittelua ja toimia neuvojana. Vesiosuuskunnan normaalia toimintaa ei ylläpidetä kunnan varoin.

Ruokolahdella toimii viisi vesiosuuskuntaa, joista neljä on liitetty kunnan verkostoon ja yhdellä on oma vedenottamo.

Ehdot ja kriteerit

Kunnanvaltuusto hyväksyy vesihuoltolain mukaiset avustusperusteet. Voimassa olevien avustusperusteiden mukaisesti vesiosuuskunta on oikeutettu avustuksiin liittyvien kiinteistöjen mukaan. Avustusta ei makseta kiinteistöille. Avustus maksetaan vesiosuuskunnalle erikseen kunnan hyväksymien suunnitelmien mukaisiin verkostoihin, mikäli ne liitetään kunnan vesihuoltolaitoksen verkostoon. Avustusta voi hakea sekä viemäri- ja vesijohdon osalta.

Toimintaohje

Avustusanomus sekä vesiosuuskunnan lainantakausanomus osoitetaan kunnanhallitukselle. Vesiosuuskunnan toiminta-alue-ehdotus esitetään vesihuoltolain mukaisesti teknisten palvelujen toimistoon.

Voit saada tietoa kunnan alueella toimivista vesiosuuskunnista kunnalta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Vesiosuuskunta on alueen asukkaiden perustama, omistama ja hallinnoima vesihuoltolaitos, joka huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Harvaan asutuissa kunnissa tai keskustojen ulkopuolella vesiosuuskunnat täydentävät kunnan vesilaitoksen toimintaa.

Vesiosuuskunnat voivat toimintansa alkuvaiheessa hakea tukea kunnalta. Lisäksi ne voivat hakea valtion tai Euroopan unionin investointitukea.

Kunta voi toimia osuuskunnan lainan takaajana, kustantaa suunnittelua ja toimia neuvojana. Kunta ei rahoita vesiosuuskunnan normaalin toiminnan ylläpitoa.

Vesihuoltolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010119