Siirry pääsisältöön
Iso röykkiö kiviä
Verkkoasiointi

Ilmoitus maa-aineslupapäätöksestä

Verkkoasiointi

Ilmoitus maa-aineslupapäätöksestä

Lupaviranomaisen on toimitettava maa-ainesten ottamislupaan liittyvät keskeiset lupapäätöstiedot Notto-järjestelmään. Ilmoittamiseen käytetään tätä lomaketta.

Käytön tuki