Siirry pääsisältöön
Nouseva graafinen esitys
Verkkoasiointi

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustukset

Verkkoasiointi

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan toiminta-avustukset

Toiminta-avustusta haetaan vuosittain 31.3. mennessä edellisen kalenterivuoden toteutuneisiin kustannuksiin.

KULTTUURI-, LIIKUNTA- JA NUORISOTOIMINNAN AVUSTUSSÄÄNNÖT

Hyvinvointipalvelujen lautakunta esittää vuosittain kunnan talousarvioon määrärahan käytettäväksi ruokolahtelaisten kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten tukemiseen. Ruokolahden kunnan hallintosäännön mukaan hyvinvointipalvelujen lautakunta päättää toimialalle kuuluvien avustusten jakamisesta.

Toiminta-avustusten hakemisessa, hakemusten käsittelyssä ja avustusten maksatuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

Toiminta-avustus

Toiminta-avustuksella tarkoitetaan avustuksia, joita lautakunta myöntää ruokolahtelaisten kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoyhdistysten edellisen kalenterivuoden toteutuneisiin kustannuksiin harkintansa mukaan. Avustusta voi hakea mm. tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen, ohjattuihin ryhmiin, tilavuokriin.

Lautakunta voi päättää avustuspäätösten yhteydessä tulevan vuoden avustusten painotuksista.

Toiminta-avustuksen hakeminen

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotoiminnan avustuksia haetaan avustushakemus -lomakkeella 31.3. mennessä. Avustushakemuksia saa kunnanvirastolta tai kunnan verkkosivuilta www.ruokolahti.fi. Määräajan jälkeen tulleita hakemuksia ei oteta huomioon.

Hakemukseen on liitettävä jäljennökset tarvittavista liitteistä: tositteet toteutuneista menoista ja tuloista, edellisen vuoden tilinpäätös ja toimintakertomus sekä kuluvan vuoden talousarvio ja toimintasuunnitelma. Voimassa olevat yhdistyksen säännöt ja ote yhdistysrekisteristä on liitettävä mukaan, mikäli niitä ei ole aiemmin toimitettu.

Avustusten jakoperusteet

Avustuspäätöstä tehtäessä huomioidaan

  • Toiminnan sisältö, tarkoitus ja määrä.
  • Toiminnan merkitys paikalliselle kulttuuri-, liikunta-, nuoriso- ja hyvinvointityölle.
  • Toiminnan kohdentuminen / vaikutusalue.
  • Hakijan taloudellinen asema.
  • Hakijan muualta saamat avustukset sekä muut kunnan myöntämät avustukset. Samaan kohteeseen voi pääsääntöisesti hakea vain yhtä kunnan myöntämää avustusta.

Avustusta ei myönnetä opinto-/virkistysmatkoihin, opinnäytetyöhön, kiinteän tai irtaimen omaisuuden hankintaan tai talkootyön laskennallisiin kustannuksiin.

Päätöksestä ilmoittaminen ja maksatus

Avustusta hakeneille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti. Avustus maksetaan yhdessä erässä yhdistyksen tilille sen jälkeen, kun päätös on lainvoimainen.

Avustusta haetaan verkkosivulla olevan lomakkeen kautta. Lomake on avoinna vain hakuaikana.