Siirry pääsisältöön

Rasilanrannan kehittämishanke

Hankkeen rahoittajana toimii Etelä-Karjalan liitto ja hanke on saanut Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelman oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) rahoitusta. Ruokolahden kunta osallistuu hankkeeseen omarahoitusosuudella.

Kehittämishankkeen suunnitelman julkinen tiivistelmä
Ruokolahden kuntakeskuksen satama- ja ranta-alueen kehittämishankkeella vastataan voimakkaasti kasvaviin eteläisen Saimaan matkailu- ja virkistyskäytön kehittämistarpeisiin kestävän kehityksen mukaisesti. Hankkeessa rakennetaan Ruokolahden kuntakeskukseen monimuotosatama ja ranta-alue vastaamaan Saimaan ja Haapaveden kestävän hyödyntämisen tarpeita sekä vahvistetaan alueen yritys- ja toimijaekosysteemiä. Rakentuva monimuotosatama liittyy kiinteästi metsäteollisuuden uudistuvaan vesistökuljetusverkostoon. Hanke varmistaa myös Haapaveden suojelullisten toimien ja alueen hyötykäytön yhdistämisen vähentäen osaltaan Saimaan herkän vesistöluonnon kulumista. Hankkeella luodaan edellytyksiä Saimaaseen tukeutuvan matkailu- ja virkistysliiketoiminnan kehittämiselle koko eteläisen Saimaan alueella. Hankkeen toimet edistävät kansainvälistä matkailu- ja palveluliiketoiminnan kehittymistä Imatra-Lappeenranta talousalueen, Etelä-Karjalan maakunnan ja laajemmin eteläisen Saimaan alueella. Hankkeella luodaan edellytykset yritysten alue-ekosysteemin vahvistumiselle ja sen myötä alueen parantuvaa työllisyyttä kehitetään jatkuvuuspariaatteella koulutus-, kaupallistamis- ja TKI-toimenpitein yhteistyössä koulutusorganisaatioiden ja yrityspalvelutoimijoiden kanssa. Hanke vastaa maakunnan vähähiilisen siirtymän aiheuttamiin sosioekonomisiin ja ympäristöllisiin haittavaikutuksiin työllisyyden ja kestävän aluetalouden turvaamiseksi ja turvealan kykyä hyödyntää vihreää siirtymää.

Hankkeessa on kolme erillistä urakkaa, jotka ovat:
1. Sataman maanrakennusurakka, urakka-aika 22.4.-2.8.2024
2. Virastotalon ympäristön maanrakennusurakka, urakka-aika 13.5.-11.10.2024
3. Laituriurakka, urakka-aika 5.8.-31.10.2024

Virastotalon puistoalueen toimintojen sijoittaminen ja alustava mitoitus

Pysäköintipaikat
Asennetaan reunatuki ohjaamaan pintavesiä ja sen avulla myös asfaltin reuna-alueet säilyvät siistinä. Graniittireunakivi on selvästi kalliimpi, mutta päätettiin ulkonäön ja kestävyyden vuoksi käyttää graniittia, leveys 170mm.
2 kpl LE-paikkoja aukion puolelle sivulle
Pyöräpaikat: kiinteät, runkolukittavat telineet, pyöräpaikat siirretään olemassaolevalle pysäköintialueelle, aukion kulmaan.
Moottoripyöräpaikat (ei mopo): vinoparkkina 7-8 kpl, sijoitus pohjoissivulle niin että eteläosa muutetaan nurmikoksi (ei pysäköintiä).
Rannan päässä jalkakäytävän linjauksen vuoksi yksi valaisinpylväs siirretään.

Vesihuolto ja öljynerotus
Vesihuollosta oli laadittu 2 vaihtoehtoa, joista valittiin vaihtoehto 1, jossa öljyn erotus sijoittuu varsinaisen pysäköintialueen ulkopuolelle, viheralueelle.

Satamatien kevyenliikenteenväylä:
Satamatien linjauksess on varmistettu, että uimarannalle jää riittävästi tilaa. Korotettu suojatie tehdään asfalttipäällysteiseksi niin, että korotukset/ viisteet toteutetaan kivettynä.

Tapahtuma-aukio, tasaus ja päällysteratkaisu:
Päällysteenä betonikiveys kalanruotoladonnalla, punamusta sauvakiveys.

Istuskeluportaat
Ison puurakenteisen portaikon ylä- ja alaosaan tehdään jykevät perustukset ruuvipaaluilla. Portaikon leveys on suunnitelmassa 5m, molemmilla sivuilla 1,2m leveät (minimileveys) askelmat ja keskellä portaikon askelmiin sovitetut istuimet.

Tuleva kioski
Tilavaraus on merkitty suunnitelmakartalle huoltoyhteysmahdollisuudet huomioiden. Vielä ei ole tiedossa tuleeko paikalle kontti kahvila vai pysyvä rakennus.

Kasvillisuus
Kasvillisuus on esitetty suunnitelmapiirustuksessa. Mikäli kohteen valmistuttua todetaan, että tarvitaan lisää suojaistutuksia tms., voidaan tehdä mahdollinen täydennys omana työnä. Nurmikkoa on tulossa vain aivan keskeisille osille, kuntta portaiden viereen, aukion ympärille ulkoreunalle niitty.
Kookkaat koivut aukion järven puoleiselta reunalta todennäköisesti joudutaan kaatamaan. Korvaavia puita ei suunnitelmassa ole tarve esittää, kunnan puutarhuri hoitaa tarvittaessa täydennyksen.