Siirry pääsisältöön
Naru, jossa solmuja

Sidonnaisuudet

Ilmoitusvelvolliset

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia ovat

Kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet, kunnanhallituksen esittelijä
Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
Lautakunnan puheenjohtajat, varapuheenjohtajat ja esittelijät
Teknisten palvelujen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet
Lupa- ja toimitusjaoston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsenet, varajäsenet ja esittelijä
Keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja lautakunnan esittelijä
Kunnanjohtaja

Viranhaltijoiden on lisäksi ilmoitettava kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 18 §:n nojalla sivutoimistaan.

Sidonnaisuusrekisteri