Siirry pääsisältöön
Äänestyslippu ja vaaliuurna

Vaalit

Eduskunta- ja kuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi, presidentinvaali joka kuudes vuosi ja europarlamenttivaalit joka viides vuosi.
Vuonna 2024 toimitetaan sekä presidentinvaali että europarlamenttivaalit.

 

Äänestäminen 

Varsinaisena vaalipäivänä kukin äänioikeutettu saa äänestää vain omassa äänestyspaikassaan. Vaalipäivän äänestyspaikka mainitaan äänioikeutetulle lähetettävässä äänioikeusilmoituksessa.
Vaalipäivän äänestyspaikka on Ruokolahden kunnan kirjasto Suovilla, Nällikuja 1, 56100 Ruokolahti. Äänestyspaikka on avoinna klo 9.00 - 20.00.

Europarlamenttivaalit toimitetaan yhtä aikaa kaikissa EU:n jäsenvaltioissa. Europarlamenttivaaleissa äänioikeutettu saa äänestää vain yhdessä EU:n jäsenvaltiossa: joko kotivaltiossaan tai siinä valtiossa, jossa asuu. Suomen kansalainen, joka on ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion vaaliluetteloon, ei siten ole äänioikeutettu Suomen europarlamenttivaaleissa.
Lisätietoja äänioikeudesta ja äänestämisestä löytyy oikeusministeriön vaalisivuilta

Ennakkoäänestys

Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. Ruokolahden kunnassa on yksi ennakkoäänestyspaikka, joka sijaitsee Ruokolahden kunnan kirjasto Suovillassa, Nällikuja 1, 56100 Ruokolahti. 

Laitosäänestys

Laitosäänestyspaikkoina ovat Ruokolahden palvelukeskus, tehostetun asumisen yksikkö Iltatähti ja tuetun asumisen yksikkö Ruokorinne. Laitoksissa voivat äänestää ainoastaan niissä hoidettavina olevat henkilöt. Muilla ei ole oikeutta äänestää laitosäänestyksessä.

Kotiäänestys

Henkilö saa äänestää ennakkoon kotonaan, mikäli hänen kykynsä liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Vuoden 2024 europarlamenttivaaleissa äänestäjän on ilmoitettava halustaan äänestää kotonaan oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.5.2024 ennen kello 16.00. Keskusvaalilautakunnan puhelinnumero ja osoite löytyvät äänestäjälle saapuneesta ilmoituskortista. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tarvittaessa tehdä myös hänen valitsemansa henkilö.

Näin äänestät

  • Ota mukaasi henkilöllisyystodistus, joka voi olla poliisin myöntämä henkilökortti, passi, ajokortti tai vastaava kuvallinen asiakirja (kuvallinen Kela-kortti).
  • Jos äänestät ennakkoon Suomessa, eikä sinulla ole henkilöllisyystodistusta, voit hakea lähimmältä poliisilaitokselta äänestämistä varten annettavan maksuttoman väliaikaisen henkilökortin. Sitä hakiessasi tarvitset passikuvan (enintään kuusi kuukautta vanha).
  • Ota selville ehdokkaasi numero ennen äänestystä. Numerot näkyvät myös äänestyskopista.
  • Mikäli et kykene itse tekemään äänestysmerkintää, saat avustusta ennakkoäänestyksessä vaalivirkailijalta ja vaalipäivänä vaalilautakunnan vaaliavustajalta. Voit halutessasi myös ottaa mukaasi oman avustajan. Avustaja ei saa olla ehdokkaana oleva henkilö eikä hänen puolisonsa, lapsensa, sisaruksensa tai vanhempansa.

Äänioikeusilmoitus ennen vaaleja

Digi- ja väestötietovirasto postittaa kaikille äänioikeutetuille äänioikeusilmoituksen (ilmoituskortin) viimeistään 24 päivää ennen vaalipäivää. Ilmoituksen äänioikeudesta saa paperipostin sijasta sähköisessä muodossa Suomi.fi-viesteihin, jos henkilöllä on palvelu käytössään. Äänioikeusilmoituksessa on myös ohjeet kotiäänestykseen ilmoittautumisesta, jos äänioikeutetun henkilön kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia.

Tarkemmat tiedot äänioikeusrekisteristä:
Kaakkois-Suomen maistraatti/
Lappeenrannan yksikkö,
Pormestarinkatu 1 A, PL 149,
53101 Lappeenranta
puh. 029 553 9341,
avoinna ma-pe klo 09.00 - 16.15.
www.maistraatti.fi

Lisätietoja vaaleista löydät
vaalit.fi-sivustosta

Äänestyspaikat löydät

äänestyspaikkapalvelu-sivustolta

Mikäli haluatte ilmoittautua kotiäänestykseen Ruokolahdella, niin 
palauttakaa lomake täytettynä osoitteella

Ruokolahden kunta
Virastotie 3
56100 Ruokolahti

tai voitte myös ilmoittautua soittamalla arkisin (klo 9-15) puhelinnumeroon 044 4491 205 / Johanna Kinnunen

Lue lisää kotiäänestyksestä
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen -lomake

Ulkomailla koko ennakkoäänestysajanjakson ja vaalipäivän asuvat tai oleskelevat voivat äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Kirjeäänestystä haluava äänioikeutettu tilaa kirjeäänestysasiakirjat ulkomaille, ne saatuaan äänestää ja palauttaa äänensä lähetekuoressa Suomeen oman koti- tai väestökirjanpitokuntansa keskusvaalilautakunnalle.

Lue lisää