Siirry pääsisältöön
Sosiaalisen median kuvakkeita

Viestintä ja tiedotus

Ruokolahden kunta viestii verkkosivuillaan, sosiaalisessa mediassa, paikallislehti Ruokolahtelaisessa sekä erityislaissa määrätyt asiat kunnan virallisella ilmoitustaululla.  Kunnan viestinnästä vastataan yhteistyössä useamman henkilön voimin. Kunnassa ei ole yhtä viestinnästä vastaavaa henkilöä, joten viestinnän vastuita on jaettu olemassa olevien resurssien mukaisesti. 

Toimialat julkaisevat säännöllisesti omasta toiminnastaan tiedotteita kunnan Facebook-sivuilla. Myös Instagramin sivustot otetaan käyttöön laajemmin. Toimialoilla voi olla omia virallisia some-kanavia, esim. koulun oppilaskunta. Jokaisella osastolla on määritelty vastuuhenkilöt, jotka koordinoivat osaston viestinnän ja sen päivitykset. www-sivustoja päivitetään tiedon muuttuessa ja oman alueen osiot käydään säännöllisesti vähintään kerran vuodessa läpi ja korjataan väärät tai vanhentuneet tiedot.

 

Verkkosivut

Nämä verkkosivut muokataan mahdollisuuksien mukaan saavutettavuuskriteerien mukaiseksi. Saavutettavuuteen on kiinnitetty huomiota myös käytetyn kielen selkeydessä ja teknisessä toimintavarmuudessa. Palautetta näistä verkkosivuista voi antaa palautelomakkeella tai sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@ruokolahti.fi 

 

Sosiaalinen media

Viestimme ajankohtaisista asioista myös kunnan Facebook-sivuilla sekä Instagram-tileillä.

Ruokolahden kunnan Facebook-sivut

Ruokolahden kunnan Instagram-sivut

 

Tapahtumat ja niistä ilmoittaminen