Siirry pääsisältöön
Ilmakuva Vaittilanrantaa ja Saimaata

Työnhakijalle

Työllisyyspalvelut Ruokolahden kunnassa

Ruokolahden kunnan työllisyyspalvelussa toimii työllisyyskoordinaattori. Työllisyyskoordinaattori ohjaa ja tukee työnhakijaa yksilöllisen työelämäpolun löytymisessä. Voit saada esimerkiksi työllistymistä tukevaa ohjausta ja neuvontaa, apua aputyönhakuasiakirjojen kanssa tai tukea jatkosuunnitelmien tekoon, työ-, koulutus- työkokeilu – tai palkkatukipaikan löytämiseen.

Työllisyyskoordinaattorin tehtäviin kuuluu kunnan työllistämisprosessien (kuntouttava työtoiminta, työkokeilu- ja palkkatukipaikat, nuorten kesätyöt) koordinoiminen. Kunta tarjoaa monenlaisia työllistymistä edistävien palveluiden paikkoja eri toimialoilla mm.  ruoka- ja puhdistuspalveluiden-, ulkoalueiden- ja kiinteistönhoidon-, kirjaston-, koulun- sekä varhaiskasvatuksen tehtävissä. Tarjolla on myös ryhmämuotoista toimintaa hyvinvoinnin edistämiseksi.

Myös työnantajilla on mahdollisuus saada neuvontaa työllistämiseen liittyen.

Työllisyyspalveluissa tehdään tiivistä yhteistyötä TYP:n ja TE-toimiston sekä muiden työllisyyttä edistävien toimijoiden kanssa.

Kuntouttava työtoiminta on lakisääteinen sosiaalipalvelu, joka on tarkoitettu pitkään työttömänä olleille työmarkkinatukea tai toimeentulotukea saaneille työnhakijoille. Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja työllistymismahdollisuuksia.

Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvan toimeentuloetuudet säilyvät (työmarkkinatuki tai toimeentulotuki). Lisäksi työtoiminta-ajalta saa korvausta matkakustannuksista yksilöllisen tilanteen mukaan. Kuntouttavasta työtoiminnasta sovitaan aina aktivointisuunnitelmassa. Aktivointisuunnitelma laaditaan yhdessä asiakkaan, sosiaalityöntekijän ja TE-toimiston kanssa. Suunnitelmassa sovitaan tavoitteet ja keinot, joiden avulla parhaiten edistetään asiakkaan työllistymistä, parannetaan hänen työ- ja toimintakykyään sekä yleistä elämänhallintaansa.

Kuntouttavaa työtoimintaa järjestetään yksilö- ja ryhmänohjauksena. Ohjaus liitetään joustavasti kuntouttavan työtoimintajakson yhteyteen tukemaan kuntoutujan kokonaisvaltaista osallisuutta ja tarjoamalla mahdollisuuksia työelämään pääsemiseksi. Tavoitteena on realististen työllistymisen jatkosuunnitelmien laatiminen ja asteittainen toteuttaminen työtoimintajakson aikana. Tarpeen mukaan myös työ- ja toimintakyvyn kartoitus ja palveluohjaus voi sisältyä ohjaukseen.

Laki kuntouttavasta työtoiminnasta velvoittaa kuntaa järjestämään kuntouttavaa työtoimintaa. Sitä voidaan toteuttaa kunnan eri toimipisteissä, rekisteröidyissä yhdistyksissä, seurakunnissa, valtion virastoissa ja säätiöissä, mutta ei yrityksissä.

Työkokeilu on TE-toimiston työllistymistä edistävä palvelu. Työkokeilussa työtön työnhakija voi selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan tai mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. Työkokeilu voidaan järjestää esimerkiksi silloin, kun työnhakijalta puuttuu ammatillinen koulutus tai hän suunnittelee alan tai ammatin vaihtoa. Lisätiedot: www.te-palvelut.fi/te/fi/erikoissivut/kaytannot_ja_saannokset/

Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin. Palkkatuen tarkoituksena on edistää työnhakijan työllistymistä avoimille työmarkkinoille silloin, kun hänellä on puutteita ammatillisessa osaamisessa tai tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Lisätiedot: www.te-palvelut.fi/palkkatuki

Kunnalla on velvollisuus järjestää työntekomahdollisuus kunnasta työttömälle työnhakijalle, jonka oikeus työttömyyspäivärahaan päättyy enimmäisajan vuoksi hänen täytettyään 57 vuotta mutta ennen kuin 60 vuotta täyttyy. Työjakso on yleensä puoli vuotta. Työn tulee olla alan säännöllisen työajan mukaista kokoaikatyötä. Palvelun tavoitteena on palkkatuetun työn keinoin täyttää työttömyysturvan työssäoloehto.

Monialainen yhteispalvelu tarkoittaa Etelä-Karjalan hyvinvointialueen, TE-toimiston ja Kelan kanssa tehtävää yhteistyötä työllistämisen edistämiseksi. TYP-työ on lakisääteistä palvelua ja TYP-asiakkuuden tarve arvioidaan aina yksilöllisesti. Mukana yhteistyössä on myös terveydenhuolto.

Kesätyöt nuorille

Ruokolahden kunta tarjoaa vuosittain kesätöitä 10–14 nuorelle. Kesätyöt ajoittuvat kesä- ja heinäkuulle. Kesätyöpaikat ovat tarkoitettu edellisen vuoden loppuun mennessä 15 vuotta täyttäneille ruokolahtelaisille koululaisille ja opiskelijoille, jotka eivät ole aiemmin olleet kunnan kesätöissä. Hakuaika kesätöihin on helmi-maaliskuussa.

 

Kesätyösetelit nuorille

Ruokolahden kunta jakaa kesätyöseteleitä yhteistyössä Etelä-Karjalan Osuuspankin, Imatran kaupungin ja Imatran Ohjaamon kanssa. 

Kesätyöseteleiden jakaminen alkaa Etelä-Karjalan kunnissa 1. helmikuuta.

Setelin arvo on 350 euroa.  Setelillä työllistyvälle nuorelle maksettava palkka on vähintään 500 euroa/ 60h. Vuonna 2024 Ruokolahdella on jaossa yhteensä 45 kesätyöseteliä. Tutustu kesätyöseteleihin tarkemmin tästä.

Ota rohkeasti yhteyttä

Anne Rasimus
Rasimus, AnneTyöllisyyskoordinaattori