Siirry pääsisältöön
26.3.2024, 07.00

Ruokolahden kunnan talous jatkuu vakaana

Kunnanhallitus käsitteli maanantain kokouksessaan vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyen sen teknisin tarkennuksin lähetettäväksi kunnanvaltuustolle.

Vuoden 2023 tilikausi oli poikkeuksellinen. Hyvinvointialueille siirtyi kunnilta runsaasti vastuita vaikuttaen kuntien toimintoihin ja talouteen hyvinkin voimakkaasti. Vuoden aikana inflaatio oli korkea, kustannustaso nousi voimakkaasti ja myös ikärakenteen muutosten vaikutukset alkoivat näkyä monin tavoin kunnissakin.

Ruokolahden kunnan talous jatkuu vahvana myös ”uuden kunnan” ajan käynnistyttyä. Olennaisin muutos kunnan taloudessa oli Etelä-Karjalan hyvinvointialueen käynnistyminen ja sen seurauksena Ruokolahden veroprosentti laski edellisvuodesta muiden kuntien tapaan 12,64 % ollen 7,86 %. Muutoksista ja haasteista huolimatta kunnan vuosikate vahvistui edellisvuodesta 465 euroon asukasta kohden ja riitti kattamaan poistot. Toiminnan ja investointien rahavirta kattoi investointimenot. Omavaraisuusaste säilyi hyvällä 61 prosentin tasollaan. Vahvan rahoitusasemansa ansiosta kunta pystyi investoimaan n. 1,4 miljoonaa euroa elinvoimaisuutta ja kuntalaisten hyvinvointia parantaviin toimiin.

Päätöstä Ruokolahden vanhan Kirkonkylän koulun peruskorjaukseen myönnetyn yli 2 miljoonan euron valtionosuuden siirtämisestä korvaavaan uudisrakennukseen oli odotettu pitkään. Loppu vuodesta saatu päätös oli kunnalle erittäin positiivinen. Vanhan koulun saneeraukseen saatu avustus voitiin siirtää uuden koulukeskuksen rakentamiseen. Tämä vuoksi tehty kertaluonteinen arvonalennus vei kunnan tuloksen alijäämäiseksi noin 1,4 miljoonaa euroa. Tämä pystyttiin kattamaan kertyneillä ylijäämillä säilyttäen kunnan tase edelleen vahvana.

Suomen ulkoinen ja sisäinen toimintaympäristö ja talouden suhdannenäkymät vaikuttavat Ruokolahteenkin. Ikärakenteen muutos, talouden hidas kasvu ja sen myötä heikkenevä työllisyys, valtion talouden velkaantuneisuus rasittavat kuntien talouden pitoa vuosiksi eteenpäin. Vuonna 2025 TE-palvelut siirtyvät valtiolta kuntien hoidettavaksi, mikä on jälleen merkittävä muutos toimintaympäristössä lisäten myös kuntien taloudellista epävarmuutta. Näihin muutoksiin Ruokolahden kunta vastaa strategiansa mukaisesti ketterästi ottaen ne kehittymisen mahdollisuuksina säilyttäen toimintakykynsä hyvänä ja taloutensa vakaana.

Jaa sivu: