Siirry pääsisältöön
Nouseva käyrä
Palvelu

Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

Palvelu

Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

Kunta myöntää avustusta paikallisen nuorisoyhdistyksen (kulttuuriyhdistyksen ja liikuntayhdistyksen) yleisen toiminnan tukemiseen.

Tukea haetaan edellisen vuoden toimintaan. Hakemuskaavake löytyy kohdasta "verkkoasiointikanavat".

Ehdot ja kriteerit

Avustusta voivat hakea paikalliset nuorisoyhdistykset.

Toimintaohje

Hakemus on toimitettava maaliskuun loppuun mennessä. Sähköinen hakulomake löytyy kohdasta "verkkoasiointikanavat".

Nuorten ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Nuorten omat ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää ryhmän toimintaan tai esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.

Nuorisolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285