Siirry pääsisältöön
Nuorisotila
Palvelu

Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

Palvelu

Nuorisoyhdistysten ja nuorisoryhmien tuki ja avustukset

Kunta myöntää avustusta paikallisen nuorisoyhdistyksen (kulttuuriyhdistyksen ja liikuntayhdistyksen) yleisen toiminnan tukemiseen.

Tukea haetaan edellisen vuoden toimintaan. Hakemuskaavake löytyy Ruokolahden kunnan lomakepalvelusta.

Asioi tästä

Ehdot ja kriteerit

Avustusta voivat hakea paikalliset nuorisoyhdistykset.

Toimintaohje

Hakemus on toimitettava maaliskuun loppuun mennessä. Hakemuskaavake löytyy Ruokolahden kunnan lomakepalvelusta.

Nuorten ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta.

Palvelun tausta ja lainsäädäntö

Nuorten omat ryhmät voivat hakea avustuksia kunnan nuorisotoimelta. Avustuksia voidaan myöntää ryhmän toimintaan tai esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen.

Nuorisolaki

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20161285