Siirry pääsisältöön
Palvelu

Rakennuslupapalvelut

Palvelu

Rakennuslupapalvelut

Rakennettuun ympäristöön sekä rakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet ovat lähes aina luvanvaraisia. Tästä syystä rakennusvalvontaan kannattaa olla yhteydessä jo hyvissä ajoin suunnitteluvaiheessa, jolloin voimme yhdessä selvittää minkälaisia lupia, suunnitelmia ja suunnittelijoita hankkeesi edellyttää.

Omakotitalo- ja sitä suuremmat hankkeet on syytä esitellä rakennusvalvonnassa suunnittelun luonnosvaiheessa ennen lopullista pääpiirustusten laatimista. Ennakko-ohjauksen ja neuvonnan tavoitteena on, että lupahakemuksesi liitteineen voidaan jättää käsiteltäväksi mahdollisimman täydellisenä, jolloin myös sen käsittely on sujuvampaa ja nopeampaa.

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on säädetty rakentamisen luvanvaraisuuden ja luvan myöntämisen edellytysten lisäksi lupahakemusasiakirjoista, suunnittelijoiden kelpoisuudesta, rakennustyön suorittamisesta sekä rakennushankkeen vastuuhenkilöistä. Rakentamisen luvanvaraisuudesta voidaan myös antaa kuntakohtaisia tarkentavia määräyksiä kunnan rakennusjärjestyksessä.

Ranta-alueilla rakentamisesta löytyy määräykset ja ohjeet Saimaan alueen- ja sisäjärvialueen rantayleiskaavamääräyksistä. Ranta-asemakaava-alueilla ja asemakaava-alueilla noudatetaan ko. kaavan yksityiskohtaisia kaavamääräyksiä.

Ehdot ja kriteerit

Rakennuslupaa haetaan sähköisesti Lupapiste-palvelusta, joka antaa asiassa myös neuvontaa. Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä kunnalle maksun, jonka perusteet määrätään kunnan hyväksymässä taksassa. Maksut peritään ennalta.

Toimintaohje

Huomioithan, että Ruokolahden kunnan rakennusvalvonta on siirtynyt kokonaan sähköiseen arkistointi- ja lupakäsittelyyn. Rakentamisen lupia haetaan Lupapiste-palvelusta. Lomakkeet löytyvät Asioit tästä --> Lomakkeet. Tarvittavittaessa lomakkeita, hakemuksia, kaavakkeita sekä kaava- ja karttaotteita saa kunnan rakennusvalvonnasta.

Yleensä tarvittavat asiakirjat, jotka liitetään Lupapisteen ”Suunnitelmat ja liitteet” -välilehdelle löytyy lomakkeista kohdasta "Ohjeet lupien hakemiseen".

Rakentamisen lupia voi jatkossa hakea kirjallisesti erityisestä syystä. Ole yhteydessä rakennusvalvontaan aina ennen kirjallisen luvan hakemista. Kirjalliset hakemukset siirretään näissä tapauksissa sähköiseen muotoon rakennusvalvontaviranomaisen toimesta. Paperisten rakennuslupa-asiakirjojen skannauksesta peritään taksan mukainen maksu.

Rakentaja voi valtuuttaa luvan hakemisen myös suunnittelijan tai vastaavan työnjohtajan tehtäväksi. Myös valtakirjalla valtuutettu asianhoitaja voi täyttää hakemuksen hakijan puolesta.

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksullinen.