Siirry pääsisältöön
käsi kädessä metsäpolulla

Ikääntyneiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden toimintamalli

Ikääntyneiden osallisuuden ja yhteisöllisyyden toimintamalli on nyt hyödynnettävissä ikäystävällisen Ruokolahden kehittämisessä


Ympäristöministeriön rahoittaman Ikäystävällinen Ruokolahti -hankkeen päätavoitteena oli tulevaisuuden asumisratkaisujen selvittäminen ja ikäystävällisyyden kehittäminen Ruokolahdella. Hankkeessa parannettiin ikääntyvien Ruokolahden asukkaiden osallisuutta, yhteenkuuluvuuden tunnetta, aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä opiskelijayhteistyönä.

Yhteistyötä LAB-ammattikorkeakoulun palvelumuotoilun opiskelijoiden kanssa tehtiin keväällä 2023.  Projektiopintojen tavoitteena oli parantaa ikääntyvien Ruokolahtelaisten osallisuutta sekä yhteisöllisyyttä luomalla asiakaslähtöinen toimintamalli. Lopputuloksena oli uusi osallisuuden ja yhteisöllisyyden toimintamalli asiakasymmärryksen, haastatteluiden, benchmarkkauksen ja onlinekyselyn tulosten pohjalta. Lisäksi projektin tavoitteena oli luoda raamit ja mallinnettu toimintakonsepti, jota voi skaalata myös muihin kuntiin.

Asiakaslähtöinen osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistava toimintamalli on jaettu kolmeen eri osioon ja ne ovat markkinointiviestintä, aktivaattori sekä rutiini ja aikataulutus. Toimintamallissa on luotu käyttäjäpersoonat, joihin on peilattu uudistettuja viestinnän keinoja ikääntyville Ruokolahdella. Markkinointiviestintää on tarkasteltu käyttäjäpersoonien, aktivaattorin ja esteettömyyden aihioista. Toimintamallin taustoja selvitettiin asukaskyselyllä. Osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen liittyviä työpajoja järjestettiin kuntalaisille, omaisille ja päättäjille.

Voit tutustua raporttiin tästä: 

Loppuraportti: Osallisuuden ja yhteisöllisyyden toimintamalli 

Lisätietoja:
projektipäällikkö Kirsi Koskelainen p. 040 651 3911 tai kirsi.koskelainen@ekhva.fi